Nyheter


Publicerad 2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

I Arve dalen i Frankrike så kan man säga att många av dagens industrimaskiner har sin vagga. Så även stångsvarvning som en gång kom från klockindustrin. Under 1700-talet så utvecklades den första formen av fransk stångsvarvning som kallades för décolletage.


Claude Ballaloud utvecklar stångsvarvning


1720 så flyttade hantverkaren Claude Ballaloud till St Sigismond. Det här var en liten by i bergen i Haute-Savoie regionen. Om du såg Tour de France år 2009 så kanske du lade märke till den lilla platsen. Eller så gjorde du inte det för det gick snabbt förbi!


Claude började utbilda hantverkare och bönder inom stångsvarvning. Det hela fungerade på så vis att man jobbade säsongsvis. På sommaren så skötte bonden om sina djur. Men på vintern så fick han tid till att tillverka delar med Claudes metod.


Sedan dess så har stångsvarvningen utvecklats. Den pågår inte längre i små verkstäder invid djurens lada. Idag så förlitar vi oss på avancerad teknologi och operatörer som kan sitt jobb. Med NC och CNC så går det att få snabbhet såväl som precision.


Klockindustrin delar med sig av kunskaper


Under 1800-talet så fanns det stor kunskap om stångsvarvning inom klockindustrin. Då började man sprida den här kunskapen till andra industrier. Det här blev viktigt för Frankrike under det första världskriget. Då behövde de kunskapen för att kunna tillverka vapen snabbare.


Därefter så utvecklades tekniken stadigt. Och alltfler såg fördelarna med den. Men det var särskilt under 1970-talet som det gick framåt. Det var då som man kunde använda stångsvarvningen för att få fördelar inom tillverkningen av bilar, elektriska apparater och mer.


Modernisering av det goda hantverket


Under 1980-talet så var det särskilt bilindustrin som växte. Det märktes även i Arve-dalen där man fortsatte att pyssla med stångsvarvningen. Det fanns då gott om små fabriker som alla använde sig av den här tekniken för att kunna producera.


Med svarvar som kunde drivas med datorer så gick det mycket snabbare att tillverka. Dessutom så fick man fram delar som höll mycket högre kvalitet. Med snabbare tillverkning och lägre kostnader för produktionen så fick även slutkunden ett bättre pris.


Utvecklingen har fortsatt och idag så är det många verkstäder som litar på att deras stångsvarvar gör jobbet i enlighet med planering. I Sverige så finns det också god kunskap om tekniken. Regioner som Gnosjö har gott om företag som klarar av stångsvarvningen och som kan jobba snabbt och kostnadseffektivt.


Stångsvarvningens historia skrivs fortfarande. Även om vi nu har teknik som kan ses som fulländad så finns det mer att göra. Vi ser till exempel på hur energiförbruket kan minskas utan att resultaten blir mindre tillfredsställande. Här finns det ett särskilt driv från svensk sida där mycket handlar om hållbarhet och förbättringar för miljön.

 

 

 

 


Publicerad 2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

Numera så tar vi det för givet att det ska gå att producera delar och produkter av metall snabbt och till en låg kostnad. Att det här faktiskt är möjligt kan vi tacka cnc-maskiner för. Det här är maskiner som drivs med hjälp av datorprogram och som kan jobba på ett mycket effektivt sätt med hög precision. Låt oss se lite närmre på cnc-maskinerna och på deras fantastiska påverkan på den värld som vi lever i.


Lite historia om cnc-maskiner


Tidig cnc-teknik gick ut på att man använde sig av hålkort och tape på rullar som påminde lite om den filmtejp som matades in i projektorer för filmvisning i skolor. Den första cnc-maskinen utvecklades år 1949 av amerikanska MIT som ett uppdrag för USAs luftvapen. Man började med att tillverka mer komplicerade former som till exempel vingarna på stridsflygplan. Det var då man fick snabbare datorer som man kunde utveckla nya moderna cnc-maskiner med vilka man kunde ta fram olika typer av föremål snabbt och precist.


En mycket effektiv tillverkningsmetod


CNC står för Computer Numerical Control och det beskriver bra vad tekniken går ut på. Till skillnad från manuella NC-maskiner så fungerar cnc-maskinerna digitalt istället för med manuell hålkortstejp. Dessutom så tillverkar cnc-maskinen delar mycket snabbare än NC-varianten. Ta bara en sådan sak som att en cnc-operatör lättare kan fixa ett misstag genom att gå in och ändra den digitala koden hellre än att behöva fixa hålen på en fysisk tejp.


Så har cnc-tekniken påverkat vår värld


CNC har helt klart påverkat vår värld. Det här tänker man kanske inte så mycket på då man inte själv jobbar med industritillverkning. Men faktum är att vi alla drar nytta av den förbättrade tekniken som ger högre kvalitet, snabbare och till lägre priser. Elektriska produkter har blivit mycket mer tillgängliga tack vare denna teknik.


Fler kan köpa elektriska föremål till priser som är vettiga. Man får hög kvalitet eftersom tillverkningsmaskinerna jobbar på ett precist sätt och kan ta fram del efter del med exakta mått. Förmågan att jobba i hårda material är också viktigt och något som dessa maskiner bidrar med. Det finns de som hävdar att cnc allena bär ansvaret för den livsstil som vi har blivit vana vid. Det hade aldrig gått att få fram så många produkter, möbler och maskiner utan metoden.


Är det bara guld och gröna skogar?


Det finns kritik mot CNC och en sak som man ofta tar upp då man talar om den effektiva produktionstekniken är att den leder till färre jobb. Det här beror på att maskinerna kan utföra jobb som tidigare krävde flera personer och många dagars arbete på kort tid. Det gör att verkstäder inte länge behöver anställa hantverkare på samma sätt.


Samtidigt så ska det sägas att denna kritik kan bemötas med argumentet att den nya tekniken också kräver arbetskraft och att den faktiskt också har skapat jobbtillfällen då man kan producerar mer och ta fram produkter som tidigare inte fanns. Operatörens jobb har blivit mer spännande och utvecklande och den som kan tekniken kan jobba med många olika typer av maskiner vilket kan bredda en enkel verkstads produktionslinje markant.


Men det här kräver förstås att operatören har högre utbildning än vad som krävdes tidigare och därmed så kan vi återigen se ett problem vad gäller jobb då den moderna tekniken leder till att det blir färre enklare jobb som vem som helst kan utföra.


Man kan också peka på att stor produktion av metall- och plastprodukter som är så billiga att de lätt slängs då de är utdaterade får negativa effekter på vår miljö. Här finns det en hel del att göra och vi kan se att till exempel plastindustrin jobbar mer med återvunnet material för att råda bot på denna negativa effekt. Om vi återgår till det ekonomiska så är det förstås så att de nya produkterna också leder till fler jobb då fler kan dra nytta av avancerade maskiner som datorer, smarta telefoner och mer som gör det möjligt att jobba på ett flexibelt sätt så på det hela taget så bör vi nog se utvecklingen av CNC som något som framförallt är mycket positivt för vårt samhälle och vår värld.

 

 

 

 

 cncsvarvning

 


Publicerad 2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

Det finns fortfarande industriföretag som fokuserar uteslutande på en typ av tillverkningsprocess. De fungerar ofta som legoleverantörer till andra företag som måste få hjälp med saker som svarvning, svetsning och montering. Men man kan också se att en hel del företag väljer att investera i fler maskiner för att klara olika moment. Man kan jobba med laser, kantpressning och mer på samma verkstadsgolv. Det här finns det flera fördelar med och det särskilt för slutkund som kan få den färdiga delen eller produkten snabbare.


Modern och effektiv kantpressning


Om man ska välja ett företag som erbjuder kantpressning tillsammans med annan typ av plåtbearbetning så är det viktigt att man får modern och effektiv pressning. Att spara tid är verkligen bra men det får inte bli på bekostnad av kvalitet. Om det är så att man behöver en specifik typ av kantpress för att klara av stora metalldelar så kan det vara klokare att vända sig direkt till det industriföretag som har denna press och som kan jobba snabbt och smidigt även med otympliga produktioner.


Fördelar med en komplett arbetsprocess


Det finns många fördelar med att få en komplett arbetsprocess där kantpressning ingår som ett arbetsmoment. När man inte behöver flytta på delar mellan olika företag så spar man tid och då spar man även pengar. Dessutom så är det en fördel för kunden att ha en kontaktperson som är väl insatt i alla moment och som snabbt kan ge svar på frågor om vad som händer med produktionsprocessen.

 

 

 

 


Publicerad 2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

Svarvning är ett spännande hantverk som många kan bli intresserade av. Det här är i grund och botten en metod som gör det möjligt att forma delar genom att varv på varv skala av material från ett arbetsstycke. Professionella företag som erbjuder längdsvarvning jobbar givetvis med moderna maskiner som är automatiska, men det går bra att svarva för hand och det här är fortfarande en metod som lärs ut på utbildningar för kommande mästersvarvare.


Längdsvarvning för hand


Då man vill svarva för hand så finns det en hel del att tänka på. Framförallt så måste man vara väl medveten om säkerhetsrutiner. Man kan inte svarva i trä eller metall utan att bära skyddsutrustning, och det är mycket viktigt att man fäster stycket som ska bearbetas på rätt sätt. Andra saker som man tänker på är att inte bära smycken då man svarvar och att stå på rätt sätt vid svarven. Längdsvarvning går ut på att man håller ett arbetsstycke mot det material som ska svarvas och som snurras runt. Varv på varv så svarvar man bort material så att man till sist får den önskade formen.


Cnc-svarvning


I Gnosjö så är det förstås mycket sällan så att man svarvar för hand då man kan dra nytta av automatiska svarvmaskiner, men det är alltid så att man kan hantverket i grunden. Med hjälp av CNC-tekniken så kan man programmera maskiner att göra precis samma sak fast mycket snabbare och många gånger om. En maskin kommer att svarva med samma kraft och samma precision vid varje tillfälle och det är det som ger en så fin effektivitet.


Men den som programmerar svarven måste förstås vara väl insatt i hur längdsvarvning går till. Det är trots allt hantverket som ligger till grund för programmeringen och därmed så krävs det en hel del av dagens operatörer som ska klara av automatsvarvning och fleroperationssvarvning.


Modern skärande bearbetning


Modern skärande bearbetning inkluderar snabb och effektiv längdsvarvning såväl som fräsning, stångsvarvning och mer. Faktum är att en och samma verkstad kan ta hand om många olika typer av metallbearbetning vilket gör det möjligt att vara mycket specifik med den produktion som man är ute efter.


I Gnosjöregionen så drar verkstäderna också stor nytta av att kunna samarbeta och ger varandra stöd i form av legoarbete. Det gör att man kan se till att varje produktion utformas i enlighet med de krav som finns och att man använder precis rätt typ av svarv för det uppdrag som ska genomföras. Men även om det kan tänkas stå en svarv som går att jobba för hand med på verkstäder som har varit igång i många år så är det sällan som den blir aktuell. Med den nya tekniken så svarvar man automatiskt och man behöver aldrig gissa vad resultatet blir. Dessutom så leder detta till minimalt efterarbete vilket är en annan anledning till att modern längdsvarvning är så pass kostnadseffektiv.

 

 

 

 
Gnosjö Automatsvarvning

Nyheter

 

2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

 

Läs mer »

 

 


CNC-Nyheter

Lördag 29 februari -
kristianstadsbladet.se: Sydcon levererar till ESS i lokalt samarbete
utökat sin maskinpark med att investera i en större CNC-styrd fleroperationsmaskin.
Lördag 29 februari -
industritorget.se: Robodrill A-T14IBL
Gila Produktion AB grundad av Gila AB är en mekanisk verkstad, med mångårig erfarenhet inom mekanisk produktion. 2009
Fredag 28 februari -
news.cision.com: Bokslutskommuniké, januari - december 2019, delårsrapport q4
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Fredag 28 februari -
dn.se: ?Kuckel? visar upp ett ljuvligt ensemblesamarbete
befinner han sig nu på en friteaterscen i en gammal mekanisk verkstad tillsammans med en liten grupp handplockade dansare och koreografer.
Fredag 28 februari -
industritorget.se: Så ska Konstfack framtidssäkra svensk industri
med Konstfack, säger Linda Fransson vd på Gnosjö Automatsvarvning.
Fredag 28 februari -
fastbikes.se: Husqvarna 2020 vitpilen och Svartpilen i butik
För 2020 kommer Vitpilen 701 och Svartpilen 701 med CNC-bearbetade fotpinnar som standard.
Torsdag 27 februari -
dalademokraten.se: Stort behov av utbildade undersköterskor- ny lärlingsutbildning startas i Vansbro
områden som de har utbildat sig i inom industri (CNC), hantverksyrken (måleri), kök/restaurang, säger Susanne Hedberg Eriksson..
Torsdag 27 februari -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak Multiplex 6200-II + Flex GL-100F
CNC-svarv Mazak Multiplex 6200-II + Flex GL-100F Beskrivning
Torsdag 27 februari -
industritorget.se: Elb swde 20
Snickeri/Träbearbetningsmaskiner: Försäljning : CNC-Maskiner trä, Fräsmaskiner trä Jakobsen, Danmark
Onsdag 26 februari -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak QT Nexus 250-II MY
CNC-svarv Mazak QT Nexus 250-II MY Beskrivning
Onsdag 26 februari -
news.cision.com: Zarges startar egen produktion av skuminredning för transportlådor i Weilheim, Tyskland
för laminering, en bandsåg, en vattensåg och en CNC fräsmaskin med plotter.
Onsdag 26 februari -
karlskogatidning.se: Pluggar för industrijobb
Bas, sedan går de vidare till inriktning på CNC-maskiner eller svetsning, där de får ta ytterligare en rad certifikat.
Tisdag 25 februari -
industritorget.se: CNC-svarv Samsung PL25MC/1000
CNC-svarv Samsung PL25MC/1000 Beskrivning Samsung PL25MC/1000
Tisdag 25 februari -
plm-erpnews.se: På Sverigeturné: Sandvik Coromant, AMT och Renishaw visar digitaliseringens möjligheter
Prism ? Snabb & effektiv CNC programmering. Högre produktivitet.
Tisdag 25 februari -
metal-supply.se: Så här digitaliserar och automatiserar du produktionsflödet
Prism - snabb och effektiv CNC programmering. Högre produktivitet.
Tisdag 25 februari -
industritorget.se: Japansk flerop till Verkstadsföretaget Atlings i Ockelbo
Maskiner / Produkter: Uthyrning : Leasing, Verkstadsmaskiner Utbildning : CNC-utbildning Akira-Seiki, Taiwan (Generalagent)
Måndag 24 februari -
news.cision.com: Amnodes företrädesemission övertecknad, emissionen tecknades till ca 178%
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Måndag 24 februari -
sla.se: Glada gubbar på studiebesök
Maskinparken (CNC-fräsar, svarvar och svetsar) är toppmodern med hög automation.
Måndag 24 februari -
karlskogatidning.se: Industriförening vill se fler praktikplatser
i Karlskoga med omnejd att ta emot blivande CNC- och processoperatörer som ska ut på praktik. VBIF
Måndag 24 februari -
industritorget.se: Bäddfräs MTE 4 meter från 2008 till salu!
Marknadens absolut mest prisvärda svarvar. CNC och Teach In svarvar med upp till diameter 1000 mm och max. svarvlängd 5000 mm.
Måndag 24 februari -
industritorget.se: CNC-Maskineri
CNC-Maskineri Automatiska CNC-svarvar som är utrustade med aktiva verktyg för fräsning
Måndag 24 februari -
industritorget.se: Utbildningskonsult inom verkstadsteknik/CNC
Utbildningskonsult inom verkstadsteknik/CNC Arbetsbeskrivning Rollens primära uppgift är
Söndag 23 februari -
falkopingstidning.se: Listan: Här är alla nya företag i Skaraborg
Företagsnamn: Magnussons Hydraulik & Mekanik Verksamhet: Mekanisk verkstad med reparation och tillverkning av diverse
Lördag 22 februari -
di.se: Amnode BTU
Tjänsterna inkluderar exempelvis varmsmide, pressgjutning, bearbetning och automatsvarvning. Kunderna återfinns på den nordiska marknaden och
Lördag 22 februari -
skillingaryd.nu: Linda peppade frukostdeltagarna på Fenix
Familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning har idag 66 anställda och omsätter 123 miljoner.
Fredag 21 februari -
industritorget.se: Skärmaskin Ideal 7228A CNC Memory
Skärmaskin Ideal 7228A CNC Memory Beskrivning
Fredag 21 februari -
verkstaderna.se: CNC svarv med subspindel och Y-axel.
CNC svarv med subspindel och Y-axel. CNC Siemens 828D Max svarvdiameter 360 mm Max svarvlängd
Fredag 21 februari -
verkstaderna.se: Tapping Center med hög fräskapacitet
Tapping Center med hög fräskapacitet CNC Siemens 828D SHOPMILL Rörelser X/Y/Z = 510/400/300
Fredag 21 februari -
metal-supply.se: Tongtai SH-5000P
Tongtai SH-5000P CNC Siemens 840D Rörelser X/Y/Z = 730/730/830 mm 2 x
Fredag 21 februari -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak Quick Turn 200MY
CNC-svarv Mazak Quick Turn 200MY Beskrivning
Fredag 21 februari -
industritorget.se: Arborrverk för omedelbar leverans
B-axel med dubbla motorer i master/slave, full bearbetningsaxel. CNC Heidenhain TNC 640 + trådlös handkontroll
Fredag 21 februari -
industritorget.se: 5-axlig vertikal fleroperationsmaskin.
5-axlig vertikal fleroperationsmaskin. CNC Heidenhain TNC 640 Rörelser X/Y/Z = 400/510/510 mm
Fredag 21 februari -
industritorget.se: Extremt produktiv horisontell fleroperationsmaskin!
Siemens 840D Rörelser X/Y/Z = 730/730/830 mmCNC
Fredag 21 februari -
metal-supply.se: Välutrustad ANAYAK bäddfräs, inkl rundbord!
Tillverkare: Anayak. Modell: P2500. Årtal: 2004. CNC: Heidenhain. Bordsyta: 2700×850 mm.
Fredag 21 februari -
industritorget.se: Herber ABM 40 CNC
Herber ABM 40 CNC Beskrivning Helautomatisk styrd i 3 axlar S/n: 88024.
Torsdag 20 februari -
skillingaryd.nu: CNC-operatörer
CNC-operatörer Jobb Flodin presenterar jobb som CNC-operatörer i Skillingaryd. Vi söker CNC-operatörer!
Torsdag 20 februari -
industritorget.se: Milltool MT01 CNC Fräs med få gångtimmar
Milltool MT01 CNC Fräs med få gångtimmar Beskrivning
Torsdag 20 februari -
da.se: De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar
kompetenta industriarbetare, bristen på till exempel CNC-operatörer, svetsare och lastbilsmekaniker är stor.
Onsdag 19 februari -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak Integrex e-420H II x 1500
CNC-svarv Mazak Integrex e-420H II x 1500 Beskrivning
Onsdag 19 februari -
industritorget.se: Cnc-svarv DMG Mori nlx2500sy/700
Cnc-svarv DMG Mori nlx2500sy/700 Beskrivning
Onsdag 19 februari -
industritorget.se: Servo elektrisk kulskruvs kantpress Dener DDS 2090
Servo kantpress med kulskruvs drift Styrsystem ESA S 630 CNC 2D grafisk styrning Kapacitet 20 ton Arbetslängd 900mm
Onsdag 19 februari -
aktuellproduktion.se: Familjeföretaget som investerar i personal och arbetsmiljö.
Oljedimavskiljaren Lova 900 installerad på CNC svarven Okuma V920EX. Bearbetning med hög precision
Onsdag 19 februari -
industritorget.se: Servo elektrisk kantpress Dener DDM-10030
Gradsaxar, Kantmaskiner, Lådbockar Absolut premium segment av maskiner, Manuella, NC och CNC styrda kantvikar. Vårt premium utbud, och en av de
Onsdag 19 februari -
kkuriren.se: Kents gitarrer har en gång vuxit i trakten
Kents gitarrer har en gång vuxit i trakten Katrineholm Vid CNC-fräsen i garaget trollar Kent Wirström fram de
Tisdag 18 februari -
industritorget.se: 4-Axis Vertikal Machining Center
4-Axis Vertikal Machining Center. Byggd 2013. Fanuc 31i-Model B CNC-styrning. Bordstorlek 950 x 550 mm.
Tisdag 18 februari -
industritorget.se: HAAS 4 axlig Horisontell Flerop EC 1600
ALEX-TECH heter tillverkaren av VIPER CNC-svarvar som finns i olika storlekar med subbspindel, Drivna verktyg & Y-axel mm.
Tisdag 18 februari -
industritorget.se: HAAS 4 axlig Vertikal Flerop VF 11
ALEX-TECH heter tillverkaren av VIPER CNC-svarvar som finns i olika storlekar med subbspindel, Drivna verktyg & Y-axel mm.
Tisdag 18 februari -
industritorget.se: Deckel Flerop DMC 70V hi-dyn
ALEX-TECH heter tillverkaren av VIPER CNC-svarvar som finns i olika storlekar med subbspindel, Drivna verktyg & Y-axel mm.
Tisdag 18 februari -
aktuellproduktion.se: Nytt samarbete med cobots tillverkare
I montern visas robotar som är integrerade tillsammans med CNC-maskiner.
Tisdag 18 februari -
industritorget.se: RÖDERS 3 - 5 axliga Höghastighetsfräsar
FANUC är världsberömda för sina CNC system och när man bygger maskiner med sina egna
Måndag 17 februari -
setragroup.com: Klart för start i Långshyttan
Hjärtat i verksamheten är den datorstyrda CNC-askinen. Den är utrustad med flera olika sorters
Måndag 17 februari -
industritorget.se: KKS 400/450 Universalsåg
Man tillverkar över 5000 sågar per år, från den minsta mobila till stora CNC styrda automater. DURMA, Turkiet
Måndag 17 februari -
industritorget.se: Durma AD-R kantpressar
Man tillverkar över 5000 sågar per år, från den minsta mobila till stora CNC styrda automater. DURMA, Turkiet
Måndag 17 februari -
mekpoint.com: Passion för precision hos Jobeverken
Jobeverken har 10 CNC-styrda längdsvarvar i sin maskinpark, här sticker
Måndag 17 februari -
metal-supply.se: Industriföretaget Amnode sätter upp nya mål
Företaget erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Måndag 17 februari -
mekpoint.com: Abrahamssons Järn ett ?gasell? företag med visioner
från 90° till + 30° och ? 30°. Sågvinklarna är helt CNC- styrda, programmerbara längder och geringsvinklar görs i mjukvaran.
Måndag 17 februari -
di.se: Möjlighet att investera i ett bolag vars omförhandlade avtal samt nya investeringar förväntas leda till lönsamhet
fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade
Måndag 17 februari -
svenskverkstad.se: Familjeföretaget investerar i personal och miljö
Bearbetningen sker i flera steg och i olika processer av svarvning. Vid CNC svarven V920EX från Okuma, där största delen av
Måndag 17 februari -
svenskverkstad.se: Protolabs vill göra livet enklare för utvecklingsingenjörer
Här kommer man att inhysa minst 50 ytterligare CNC-maskiner samt 20 formsprutningspressar.
Måndag 17 februari -
industritorget.se: MTE Bäddfräsmaskiner Modell BF
MTE Bäddfräsmaskiner Modell BF Beskrivning MTE CNC-Styrda Bäddfräsmaskiner Modeller BF-2200- BF-4200 för mer info :
Måndag 17 februari -
svt.se: Yrkesvägledaren vill öka kompetensen genom samarbeten
En floristutbildning i Hallsberg som startar i höst, CNC-operatör i Karlskoga där det finns många
Söndag 16 februari -
dagensopinion.se: Veckans Brief 5: Byråchefernas utmaningar ? Hyresgästföreningen tar strid mot Januaripartierna
ngen, Prat PR, Accenture Interactive, användarupplevelser, reklam, Prime, gal-tan, SAS, Wise, Kekst CNC, Polestar, Aftonbladet, Westander.
Lördag 15 februari -
su.se: Forskningsinfrastruktur
Centralverkstaden Mekanisk verkstad vid Meteorologiska institutionen.
Lördag 15 februari -
kkuriren.se: Nostalgi: Anrik firmas uppgång och fall
Firman växte till en mekanisk verkstad med 20 anställda. 07:30 | 2020-02-15

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-31900

 

Kontakta oss »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-31900
www.0371.se