Nyheter


Publicerad 2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

I Arve dalen i Frankrike så kan man säga att många av dagens industrimaskiner har sin vagga. Så även stångsvarvning som en gång kom från klockindustrin. Under 1700-talet så utvecklades den första formen av fransk stångsvarvning som kallades för décolletage.


Claude Ballaloud utvecklar stångsvarvning


1720 så flyttade hantverkaren Claude Ballaloud till St Sigismond. Det här var en liten by i bergen i Haute-Savoie regionen. Om du såg Tour de France år 2009 så kanske du lade märke till den lilla platsen. Eller så gjorde du inte det för det gick snabbt förbi!


Claude började utbilda hantverkare och bönder inom stångsvarvning. Det hela fungerade på så vis att man jobbade säsongsvis. På sommaren så skötte bonden om sina djur. Men på vintern så fick han tid till att tillverka delar med Claudes metod.


Sedan dess så har stångsvarvningen utvecklats. Den pågår inte längre i små verkstäder invid djurens lada. Idag så förlitar vi oss på avancerad teknologi och operatörer som kan sitt jobb. Med NC och CNC så går det att få snabbhet såväl som precision.


Klockindustrin delar med sig av kunskaper


Under 1800-talet så fanns det stor kunskap om stångsvarvning inom klockindustrin. Då började man sprida den här kunskapen till andra industrier. Det här blev viktigt för Frankrike under det första världskriget. Då behövde de kunskapen för att kunna tillverka vapen snabbare.


Därefter så utvecklades tekniken stadigt. Och alltfler såg fördelarna med den. Men det var särskilt under 1970-talet som det gick framåt. Det var då som man kunde använda stångsvarvningen för att få fördelar inom tillverkningen av bilar, elektriska apparater och mer.


Modernisering av det goda hantverket


Under 1980-talet så var det särskilt bilindustrin som växte. Det märktes även i Arve-dalen där man fortsatte att pyssla med stångsvarvningen. Det fanns då gott om små fabriker som alla använde sig av den här tekniken för att kunna producera.


Med svarvar som kunde drivas med datorer så gick det mycket snabbare att tillverka. Dessutom så fick man fram delar som höll mycket högre kvalitet. Med snabbare tillverkning och lägre kostnader för produktionen så fick även slutkunden ett bättre pris.


Utvecklingen har fortsatt och idag så är det många verkstäder som litar på att deras stångsvarvar gör jobbet i enlighet med planering. I Sverige så finns det också god kunskap om tekniken. Regioner som Gnosjö har gott om företag som klarar av stångsvarvningen och som kan jobba snabbt och kostnadseffektivt.


Stångsvarvningens historia skrivs fortfarande. Även om vi nu har teknik som kan ses som fulländad så finns det mer att göra. Vi ser till exempel på hur energiförbruket kan minskas utan att resultaten blir mindre tillfredsställande. Här finns det ett särskilt driv från svensk sida där mycket handlar om hållbarhet och förbättringar för miljön.

 

 

 

 


Publicerad 2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

Numera så tar vi det för givet att det ska gå att producera delar och produkter av metall snabbt och till en låg kostnad. Att det här faktiskt är möjligt kan vi tacka cnc-maskiner för. Det här är maskiner som drivs med hjälp av datorprogram och som kan jobba på ett mycket effektivt sätt med hög precision. Låt oss se lite närmre på cnc-maskinerna och på deras fantastiska påverkan på den värld som vi lever i.


Lite historia om cnc-maskiner


Tidig cnc-teknik gick ut på att man använde sig av hålkort och tape på rullar som påminde lite om den filmtejp som matades in i projektorer för filmvisning i skolor. Den första cnc-maskinen utvecklades år 1949 av amerikanska MIT som ett uppdrag för USAs luftvapen. Man började med att tillverka mer komplicerade former som till exempel vingarna på stridsflygplan. Det var då man fick snabbare datorer som man kunde utveckla nya moderna cnc-maskiner med vilka man kunde ta fram olika typer av föremål snabbt och precist.


En mycket effektiv tillverkningsmetod


CNC står för Computer Numerical Control och det beskriver bra vad tekniken går ut på. Till skillnad från manuella NC-maskiner så fungerar cnc-maskinerna digitalt istället för med manuell hålkortstejp. Dessutom så tillverkar cnc-maskinen delar mycket snabbare än NC-varianten. Ta bara en sådan sak som att en cnc-operatör lättare kan fixa ett misstag genom att gå in och ändra den digitala koden hellre än att behöva fixa hålen på en fysisk tejp.


Så har cnc-tekniken påverkat vår värld


CNC har helt klart påverkat vår värld. Det här tänker man kanske inte så mycket på då man inte själv jobbar med industritillverkning. Men faktum är att vi alla drar nytta av den förbättrade tekniken som ger högre kvalitet, snabbare och till lägre priser. Elektriska produkter har blivit mycket mer tillgängliga tack vare denna teknik.


Fler kan köpa elektriska föremål till priser som är vettiga. Man får hög kvalitet eftersom tillverkningsmaskinerna jobbar på ett precist sätt och kan ta fram del efter del med exakta mått. Förmågan att jobba i hårda material är också viktigt och något som dessa maskiner bidrar med. Det finns de som hävdar att cnc allena bär ansvaret för den livsstil som vi har blivit vana vid. Det hade aldrig gått att få fram så många produkter, möbler och maskiner utan metoden.


Är det bara guld och gröna skogar?


Det finns kritik mot CNC och en sak som man ofta tar upp då man talar om den effektiva produktionstekniken är att den leder till färre jobb. Det här beror på att maskinerna kan utföra jobb som tidigare krävde flera personer och många dagars arbete på kort tid. Det gör att verkstäder inte länge behöver anställa hantverkare på samma sätt.


Samtidigt så ska det sägas att denna kritik kan bemötas med argumentet att den nya tekniken också kräver arbetskraft och att den faktiskt också har skapat jobbtillfällen då man kan producerar mer och ta fram produkter som tidigare inte fanns. Operatörens jobb har blivit mer spännande och utvecklande och den som kan tekniken kan jobba med många olika typer av maskiner vilket kan bredda en enkel verkstads produktionslinje markant.


Men det här kräver förstås att operatören har högre utbildning än vad som krävdes tidigare och därmed så kan vi återigen se ett problem vad gäller jobb då den moderna tekniken leder till att det blir färre enklare jobb som vem som helst kan utföra.


Man kan också peka på att stor produktion av metall- och plastprodukter som är så billiga att de lätt slängs då de är utdaterade får negativa effekter på vår miljö. Här finns det en hel del att göra och vi kan se att till exempel plastindustrin jobbar mer med återvunnet material för att råda bot på denna negativa effekt. Om vi återgår till det ekonomiska så är det förstås så att de nya produkterna också leder till fler jobb då fler kan dra nytta av avancerade maskiner som datorer, smarta telefoner och mer som gör det möjligt att jobba på ett flexibelt sätt så på det hela taget så bör vi nog se utvecklingen av CNC som något som framförallt är mycket positivt för vårt samhälle och vår värld.

 

 

 

 

 cncsvarvning

 


Publicerad 2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

Det finns fortfarande industriföretag som fokuserar uteslutande på en typ av tillverkningsprocess. De fungerar ofta som legoleverantörer till andra företag som måste få hjälp med saker som svarvning, svetsning och montering. Men man kan också se att en hel del företag väljer att investera i fler maskiner för att klara olika moment. Man kan jobba med laser, kantpressning och mer på samma verkstadsgolv. Det här finns det flera fördelar med och det särskilt för slutkund som kan få den färdiga delen eller produkten snabbare.


Modern och effektiv kantpressning


Om man ska välja ett företag som erbjuder kantpressning tillsammans med annan typ av plåtbearbetning så är det viktigt att man får modern och effektiv pressning. Att spara tid är verkligen bra men det får inte bli på bekostnad av kvalitet. Om det är så att man behöver en specifik typ av kantpress för att klara av stora metalldelar så kan det vara klokare att vända sig direkt till det industriföretag som har denna press och som kan jobba snabbt och smidigt även med otympliga produktioner.


Fördelar med en komplett arbetsprocess


Det finns många fördelar med att få en komplett arbetsprocess där kantpressning ingår som ett arbetsmoment. När man inte behöver flytta på delar mellan olika företag så spar man tid och då spar man även pengar. Dessutom så är det en fördel för kunden att ha en kontaktperson som är väl insatt i alla moment och som snabbt kan ge svar på frågor om vad som händer med produktionsprocessen.

 

 

 

 


Publicerad 2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

Svarvning är ett spännande hantverk som många kan bli intresserade av. Det här är i grund och botten en metod som gör det möjligt att forma delar genom att varv på varv skala av material från ett arbetsstycke. Professionella företag som erbjuder längdsvarvning jobbar givetvis med moderna maskiner som är automatiska, men det går bra att svarva för hand och det här är fortfarande en metod som lärs ut på utbildningar för kommande mästersvarvare.


Längdsvarvning för hand


Då man vill svarva för hand så finns det en hel del att tänka på. Framförallt så måste man vara väl medveten om säkerhetsrutiner. Man kan inte svarva i trä eller metall utan att bära skyddsutrustning, och det är mycket viktigt att man fäster stycket som ska bearbetas på rätt sätt. Andra saker som man tänker på är att inte bära smycken då man svarvar och att stå på rätt sätt vid svarven. Längdsvarvning går ut på att man håller ett arbetsstycke mot det material som ska svarvas och som snurras runt. Varv på varv så svarvar man bort material så att man till sist får den önskade formen.


Cnc-svarvning


I Gnosjö så är det förstås mycket sällan så att man svarvar för hand då man kan dra nytta av automatiska svarvmaskiner, men det är alltid så att man kan hantverket i grunden. Med hjälp av CNC-tekniken så kan man programmera maskiner att göra precis samma sak fast mycket snabbare och många gånger om. En maskin kommer att svarva med samma kraft och samma precision vid varje tillfälle och det är det som ger en så fin effektivitet.


Men den som programmerar svarven måste förstås vara väl insatt i hur längdsvarvning går till. Det är trots allt hantverket som ligger till grund för programmeringen och därmed så krävs det en hel del av dagens operatörer som ska klara av automatsvarvning och fleroperationssvarvning.


Modern skärande bearbetning


Modern skärande bearbetning inkluderar snabb och effektiv längdsvarvning såväl som fräsning, stångsvarvning och mer. Faktum är att en och samma verkstad kan ta hand om många olika typer av metallbearbetning vilket gör det möjligt att vara mycket specifik med den produktion som man är ute efter.


I Gnosjöregionen så drar verkstäderna också stor nytta av att kunna samarbeta och ger varandra stöd i form av legoarbete. Det gör att man kan se till att varje produktion utformas i enlighet med de krav som finns och att man använder precis rätt typ av svarv för det uppdrag som ska genomföras. Men även om det kan tänkas stå en svarv som går att jobba för hand med på verkstäder som har varit igång i många år så är det sällan som den blir aktuell. Med den nya tekniken så svarvar man automatiskt och man behöver aldrig gissa vad resultatet blir. Dessutom så leder detta till minimalt efterarbete vilket är en annan anledning till att modern längdsvarvning är så pass kostnadseffektiv.

 

 

 

 
Gnosjö Automatsvarvning

Nyheter

 

2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

 

Läs mer »

 

 


CNC-Nyheter

Tisdag 19 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak QT Nexus 200 MY
CNC-svarv Mazak QT Nexus 200 MY Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2115 Upplagd: 2019-11-19 Beskrivning
Tisdag 19 november -
industritorget.se: Flerop Brother TC-32B QT med palettväxlare
Skick: 7/10 Styrsystem: Brother CNC-B00 Drifttimmar: ~5313 timmar (se kort)
Måndag 18 november -
mynewsdesk.com: Fokus framåt för industrin. Med avstamp på Elmia Subcontractor.
Företag som pitchat sin verksamhet för studenter, SM i CNC-svarvning och robotinspiratören Simone Giertz med
Måndag 18 november -
svenskverkstad.se: Kundanpassad CNC-maskin från Solectro
Kundanpassad CNC-maskin från Solectro Solectro AB har lång och bred
Måndag 18 november -
automation.se: Gruv-, stål- och verkstadsindustrins rekryteringsbehov hotar konkurrenskraften
Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning konstaterar att det är frustrerande att se att de
Måndag 18 november -
mynewsdesk.com: Kundanpassad CNC-maskin från Solectro AB
Kundanpassad CNC-maskin från Solectro AB Genom att skicka din
Måndag 18 november -
teknikjobb.se: Underhållstekniker
delaktig i att utföra service & underhåll på våra CNC-styrda maskiner.
Söndag 17 november -
allehanda.se: Mannaminne får stor privat donation ? Nordingråprofil skänker 100 000 kronor: "Betyder mycket för bygden"
Kurt Viberg är en välkänd profil på hemmaplan; i mer än 50 års tid drev han taxi, mack och mekanisk verkstad i Nordingrå. Redan i ett tidigt skede lärde han
Fredag 15 november -
pt.se: Piteå kom fyra i ungdoms - SM
Strömbackas industriprogram i årets ungdoms-SM i CNC-teknik, tog sig till semifinal där fyra lag tävlade om att gå vidare.
Fredag 15 november -
teknikforetagen.se: Segerintervju med Maria Tsychkova - vinnare i Ungdoms-SM i CNC-teknik
Segerintervju med Maria Tsychkova - vinnare i Ungdoms-SM i CNC-teknik Under fredagenseftermiddagen stod det klart
Fredag 15 november -
verkstaderna.se: Och vinnarna är...
Fokuset var totalt under finalen i Ungdoms-SM i CNC-teknik, det enda som hördes var ljudet från CNC-maskinerna.
Fredag 15 november -
skovde.se: Made in Skövde på Elmia
Elektronik AB, AM-Svets AB, Skövde Gravyr AB, Götlunda CNC och Jonssons Mekaniska AB. Nya i montern i år är AM-Svets AB.
Fredag 15 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak QT Nexus 250-II MY
CNC-svarv Mazak QT Nexus 250-II MY Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2161 Upplagd: 2019-11-15 Beskrivning
Fredag 15 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak QT Nexus 200-II MY
CNC-svarv Mazak QT Nexus 200-II MY Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2250 Upplagd: 2019-11-15 Beskrivning
Fredag 15 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak QT Nexus 200-II MSY
CNC-svarv Mazak QT Nexus 200-II MSY Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2199 Upplagd: 2019-11-15 Beskrivning
Fredag 15 november -
metal-supply.se: Här är fredagens finalister
Nu är det klart vilka som går till fredagens final i Ungdoms-SM i CNC-teknik som just nu avgörs i samband med mässan Elmia Subcontractor i Jönköping.
Fredag 15 november -
aktuellproduktion.se: Industriföretag kompetenssäkrar med appen Dreamjobber
Industriföretag kompetenssäkrar med appen Dreamjobber Gnosjö Automatsvarvning lanserar appen Dreamjobber där medarbetare kan
Fredag 15 november -
spotlightstockmarket.com: Amnode AB: Delårsrapport januari - september 2019
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Fredag 15 november -
di.se: Amnode: Delårsrapport januari - september 2019
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. https://news.cision.com/se/amnode/r/delarsrapport-januari---september-2019,c2962290
Fredag 15 november -
news.cision.com: Delårsrapport januari ? september 2019
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Om oss
Torsdag 14 november -
sydostran.se: Lyckat samarbete ska öka teknikintresset
? Det kan vara processtekniker, CNC-operatörer och elektriker, berättar Fredrik Gummesson.
Torsdag 14 november -
metal-supply.se: Nu är det dags för semifinaler i Ungdoms-SM i CNC-teknik
Nu är det dags för semifinaler i Ungdoms-SM i CNC-teknik den 14 november 2019 10:45 | Av Joakim Johansson | Tipsa redaktionen
Torsdag 14 november -
metal-supply.se: Nu är det dags för semifinal i Ungdoms-SM i CNC-teknik
Nu är det dags för semifinal i Ungdoms-SM i CNC-teknik den 14 november 2019 10:45 | Av Joakim
Torsdag 14 november -
industritorget.se: Arborrverk Juaristi TS150 till salu!
Arborrverk Juaristi TS150 till salu! Ny/Begagnad: Ny Kategori: CNC-Arborrverk Arborrverk Industrimaskiner Referensnr: 1611146
Torsdag 14 november -
da.se: ?Ärligt talat hade jag nog tröttnat lite?
?Ärligt talat hade jag nog tröttnat lite? Då. Mark Beabey arbetade som CNC-operatör och tillverkade stövlar till hovets drabanter hemma i källaren. Nu.
Onsdag 13 november -
industritorget.se: Storebro suportsvarv GS-210
ALEX-TECH heter tillverkaren av VIPER CNC-svarvar som finns i olika storlekar med subbspindel, Drivna verktyg & Y-axel mm.
Onsdag 13 november -
svenskverkstad.se: Youtubern Simone Giertz ska locka ungdomar till industrin
locka ungdomar till industrin På initiativ av Gnosjö Automatsvarvning är robotuppfinnaren och youtubern Simone Giertz på
Tisdag 12 november -
paperprovince.com: Woup tar tillvara på spillet från KL-träfabriker
Det levereras till Formfräsning i Ed AB som fräser delarna med CNC-teknik. Bitarna går vidare till ett snickeri för
Tisdag 12 november -
nordiskaprojekt.se: Metsä Wood belönar det estniska uppstartsföretaget Team 99 för en ekologisk moduldesign
kombinerade traditionell snickeriteknik och utfördes av CNC-maskiner med förädlade träprodukter som Kerto® LVL.
Tisdag 12 november -
industritorget.se: Nitrogen generator Laser skärning
Carif är en mekanisk verkstad som funnits på bandsågsmarknaden sedan 1948.
Tisdag 12 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak Integrex 400-IV ST x 1500 U
CNC-svarv Mazak Integrex 400-IV ST x 1500 U Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2263 Upplagd: 2019-11-12 Beskrivning
Tisdag 12 november -
verkstaderna.se: NYHET S.H. Verktygsmaskiner Rör-fiberlaser
Software Lantek - bästa CNC-program för rörlaser. ERBJUDANDE:
Tisdag 12 november -
svensktnaringsliv.se: "Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"
man ett stort steg över till senaste generationen CNC-teknologi, som gör att specialdesignade delar kan
Tisdag 12 november -
industritorget.se: Mori Seiki NZ 1500 T2Y, från 2008, dubbelspindlig med Y-axel, dubbla revolrar
Y-axel, dubbla revolrar Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Flerspindlig svarv Svarvar Industrimaskiner
Tisdag 12 november -
sydostran.se: Årets nyföretagare: ?Viktigt att hålla sådant jag lovar?
De är specialiserade på CNC-fräsning av komplicerade detaljer.
Tisdag 12 november -
metal-supply.se: NYHET S.H. Verktygsmaskiner fiberlaser
Komplett med stängd arbetskabin Programvara Lantek - bästa CNC-fiberlaserprogram - nesting etc.
Måndag 11 november -
teknikjobb.se: Support Agent till Product Lifecycle Management (PLM)
Fler lediga jobb som vi tror passar dig Vi söker CNC-fräsare till Degerfors Maintpartner
Måndag 11 november -
svenskbyggtidning.se: Metsä Wood belönar det estniska uppstartsföretaget Team 99
kombinerade traditionell snickeriteknik och utfördes av CNC-maskiner med förädlade träprodukter som Kerto® LVL.
Måndag 11 november -
industritorget.se: CNC Operatörer till Trestadsområdet
CNC Operatörer till Trestadsområdet Om oss Tranpenad
Måndag 11 november -
industritorget.se: Nya produkter från Metal Work Sverige AB
Företaget etablerades 1967 och var från början en mindre mekanisk verkstad som tillverkade snabbkopplingar för tryckluft.
Måndag 11 november -
verkstaderna.se: Klassisk industriverkstad årets nyföretagare
Karlskrona Industrimekano är ett legoföretag inom verkstadsindustrin, som specialiserar sig på CNC-fräsning av komplicerade detaljer.
Måndag 11 november -
news.cision.com: Osäkerhet kring Amnodes finansiella ställning ? risk att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Söndag 10 november -
industritorget.se: 5-axlig fräs
Gila Produktion AB grundad av Gila AB är en mekanisk verkstad, med mångårig erfarenhet inom mekanisk produktion. 2009
Lördag 9 november -
sydostran.se: Karlskronaentreprenörer är Årets nyföretagare i Sverige
Företaget har en mekanisk verkstad där de bland annat fräser fram kärnor till
Lördag 9 november -
kristianstadsbladet.se: Hel palett lediga jobb
nstruktion, produktionsledare/produktionschef, projektledare, kvalificerade montörer, TIG-svetsare, CNC-operatörer och verktygsmakare.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Motor till Huyndai Mattrix
Motor till Huyndai Mattrix Till Matrix 2007 Motor och växellåda Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Städmaskin Hako / Industridammsugare Ghibli
Städmaskin Hako / Industridammsugare Ghibli Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Pelarborr Strands Rosenfors S68
Pelarborr från Strands Rosenfors Modell: S 68 Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Arboga pelarslip Typ EP-308
Serie nr: 236553 Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Slipmaskin Asea på rullbord
Typ MG 63 0,37 kW Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Pelarborr Arboga Typ G2512
Serie nr: 207820 Mått: 40x50x165 cm ca Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Pall med Borr, fräs, borrhuvuden 100+ artiklar
storlekar och modeller Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Pelarslip Arboga Typ EP-303
Mått: 52x60x130 cm ca Samtliga större maskiner som CNC maskiner kommer vara tömda på vätskor och urkopplade från elnätet.
Fredag 8 november -
pt.se: Strömbackaelever tävlar i ungdoms-SM
Strömbackas industriprogram tävlar i ungdoms-SM i CNC-teknik. Simon Olofsson
Fredag 8 november -
industritorget.se: Kantbockmaskin RMF-PLC
Anställda: Carif, Sverige Carif är en mekanisk verkstad som funnits på bandsågsmarknaden sedan 1948.
Fredag 8 november -
industritorget.se: Kantbockmaskin RKP-H NC
Anställda: Carif, Sverige Carif är en mekanisk verkstad som funnits på bandsågsmarknaden sedan 1948.
Fredag 8 november -
pvmagasinet.se: ?Jag har med mig kungen av plåt?
? Jag har alltid varit intresserad av hantverk och nu har jag har skaffat mig en mekanisk verkstad i garaget med inriktning på plåt.
Fredag 8 november -
plm-erpnews.se: TILLVERKNING ? Dreamjobber: Hon tar fram ny app för kompetenssäkring
En av dom som gör stora insatser på området för Gnosjö Automatsvarvning. Under VDn Linda Fransson har man tagit en rad
Torsdag 7 november -
industritorget.se: Tranfoten söker CNC-operatör
Tranfoten söker CNC-operatör Är du en erfaren CNC-operatör och sugen på en ny utmaning?
Torsdag 7 november -
industritorget.se: CNC-operatörer sökes
CNC-operatörer sökes Kundföretaget Är du sugen på nya utmaningar inom CNC? Då är detta tjänsten för dig!
Onsdag 6 november -
industritorget.se: Bäddfräs 2,5 meter CORREA från 2019! Begagnad m garanti 6 mån.
Begagnad m garanti 6 mån. Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Bäddfräs Fräsmaskiner Industrimaskiner Referensnr: 1911061
Onsdag 6 november -
industritorget.se: Utsug- och filterteknik för laserrök och laserdamm
Leverantör av komponenter för automatiseringslösningar, robotar och CNC-maskiner. Dessa produktgrupper bildar basen för
Onsdag 6 november -
metal-supply.se: Höghastighetsbearbetning med DATRON CNC-fräsmaskiner
Höghastighetsbearbetning med DATRON CNC-fräsmaskiner DATRONs CNC-maskiner bearbetar med HSC frästekniken, som ger
Onsdag 6 november -
industritorget.se: Zayer 30 KF 5000, från 2000, Bäddfräsmaskin
Zayer 30 KF 5000, från 2000, Bäddfräsmaskin Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Bäddfräs Fräsmaskiner Industrimaskiner Referensnr: 1104 Upplagd: 2019-11-06 Beskrivning
Onsdag 6 november -
industritorget.se: Fleroperationsvarv Okuma Genos L2000 E
Fleroperationsvarv Okuma Genos L2000 E Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Fleroperationssvarv Svarvar Industrimaskiner
Onsdag 6 november -
dalademokraten.se: Sals i Vansbro inne i ett expansivt skede - investeringar bär frukt och skapar jobb
? Värst är det nog för de som behöver rekrytera maskinarbetare, som CNC-operatörer och liknande, vi konkurrerar inte med
Tisdag 5 november -
svensktnaringsliv.se: Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin
Rekryteringsläget för yrkesutbildade är idag särskilt svårt inom automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik.
Tisdag 5 november -
su.se: Forskningsinfrastruktur
Centralverkstaden Mekanisk verkstad vid Meteorologiska institutionen.
Tisdag 5 november -
industritorget.se: Mikron XSM 600U, från 2006, 5-axlig vertikal fleroperationsmaskin
7 st Delphin 3R-paletter plus 7 st nya paletter CNC spindel Varvtal: 36 000 varv/min
Tisdag 5 november -
industritorget.se: Mazak QT Nexus 200-II M GL 100, från 2010, Fleroperationssvarv med portalrobot
med portalrobot Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Fleroperationssvarv Svarvar Industrimaskiner
Tisdag 5 november -
metal-supply.se: Pinacho STH 500 x 5000 med C-axel och drivna verktyg!
Pinacho STH 500 x 5000. År 2015. Fagor 8055 TC CNC. TELEDIAGNOS för FAGOR (distanshjälp) Swing diameter: 1010 mm.
Tisdag 5 november -
svenskverkstad.se: Christian Berner vässar maskinparken med femaxlig
omöjligt med femaxlig simultanbearbetning" Med CNC-maskinen kan Christian Berner bearbeta större
Tisdag 5 november -
gnosjoregion.se: Lediga tjänster hos Gnosjö Automatsvarvning
Lediga tjänster hos Gnosjö Automatsvarvning Kompetens, kunskap och yrkesstolthet är viktiga
Tisdag 5 november -
landskrona.lokaltidningen.se: Skolplaner för Ljuspunkten skrotas
och omsorg, samt de vuxenelever som lär sig CNC-programmering, ett styrsystem för verkstadsmaskiner.
Tisdag 5 november -
aktuellproduktion.se: Ny försäljningschef hos maskinhandlare
INDEX-TRAUB Nordic är en av Sveriges största leverantörer av CNC-styrda verktygsmaskiner av högsta klass:

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-31900

 

Kontakta oss »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-31900
www.0371.se