Nyheter


Publicerad 2020-11-09

Svarvning av ecobrass för helt nya möjligheter!

Med svarvning av ecobrass skapas helt nya möjligheter då detta är ett unikt material som kan få dig att se på mässing med nya ögon.

Ecobrassen har tagit industrivärlden med storm. Det här är en form av mässing som är utan bly. Det finns goda anledningar till att välja svarvning av ecobrass eftersom metallen ger en utmärkt styrka och står emot korrosion. I och med att ecobrassen möjliggör mindre storlek och vikt på delar är det flera industrier som är intresserad av den.


Svarvning av ecobrass för flera industrier


De goda egenskaperna hos ecobrassen gör att materialet är av stort intresse för flera olika områden. Idag sker svarvning av ecobrass för bilindustrin där man vill få starka och vattentåliga delar. Metallen är också viktig inom elektronikens värld och så får vi inte glömma bort alla vattenledningar som tas fram av detta material.


Ett godkänt material


En annan sak som gör flera fina möjligheter med ecobrass är det faktum att materialet är godkänt enligt DWD och SDWA. Dessutom är ecobrass godkänt enligt ELV-direktivet. Det är det som gör att det går att använda för applikationer för fordon. Utöver detta är ecobrassen godkänd av RoHS-direktivet. Det möjliggör användande för elektriska applikationer.


Kan innebära en form av materialrevolution


Ecobrassen sägs av vissa vara ett material som kan leda till en form av revolution vad gäller tillverkning av mässingkomponenter. Det här beror framförallt på att materialet kombinerar styrka, god förlängning och en massa designmöjligheter.


De mekaniska egenskaperna kan jämföras med stål. Risken för sprickbildning är minimal och rostfriheten är otroligt viktig. Det här är anledningar till att svarvning av ecobrass kan bli det första valet för en produktion av delar och produkter som måste hålla lite högre kvalitet.


Krav om miljövänlighet


Det går att leva upp till slutkundens krav med ecobrassen och det får förstås stor betydelse inom en rad olika industrier. Här måste vi också ta upp att materialet är miljövänligt. Det är också ett krav som ställs både på produktion och på slutprodukt.


Utan bly och andra giftiga ämnen är det säkert att använda ecobrassen i olika sammanhang. Den höga hållbarheten minskar på slit och släng och ger konstruktioner som går att lita på länge. Det är också något som är bra för vår miljö och för projektens ekonomi.


Materialet är svårt att jobba med


Något som är viktigt att tänka på är att det inte är helt enkelt att bearbeta ecobrass. För att få bra svarvning av ecobrass är det viktigt att vända sig till en verkstad som klarar av detta. Det är på grund av att ecobrassen är utan bly som det blir svårare att forma materialet. Mycket svårare än vanlig mässing som till exempel CW614N varianten.


I och med att det krävs både maskiner och erfarenhet gäller det att välja rätt verkstad för uppdraget!

 

 

 

 


Publicerad 2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

I Arve dalen i Frankrike så kan man säga att många av dagens industrimaskiner har sin vagga. Så även stångsvarvning som en gång kom från klockindustrin. Under 1700-talet så utvecklades den första formen av fransk stångsvarvning som kallades för décolletage.


Claude Ballaloud utvecklar stångsvarvning


1720 så flyttade hantverkaren Claude Ballaloud till St Sigismond. Det här var en liten by i bergen i Haute-Savoie regionen. Om du såg Tour de France år 2009 så kanske du lade märke till den lilla platsen. Eller så gjorde du inte det för det gick snabbt förbi!


Claude började utbilda hantverkare och bönder inom stångsvarvning. Det hela fungerade på så vis att man jobbade säsongsvis. På sommaren så skötte bonden om sina djur. Men på vintern så fick han tid till att tillverka delar med Claudes metod.


Sedan dess så har stångsvarvningen utvecklats. Den pågår inte längre i små verkstäder invid djurens lada. Idag så förlitar vi oss på avancerad teknologi och operatörer som kan sitt jobb. Med NC och CNC så går det att få snabbhet såväl som precision.


Klockindustrin delar med sig av kunskaper


Under 1800-talet så fanns det stor kunskap om stångsvarvning inom klockindustrin. Då började man sprida den här kunskapen till andra industrier. Det här blev viktigt för Frankrike under det första världskriget. Då behövde de kunskapen för att kunna tillverka vapen snabbare.


Därefter så utvecklades tekniken stadigt. Och alltfler såg fördelarna med den. Men det var särskilt under 1970-talet som det gick framåt. Det var då som man kunde använda stångsvarvningen för att få fördelar inom tillverkningen av bilar, elektriska apparater och mer.


Modernisering av det goda hantverket


Under 1980-talet så var det särskilt bilindustrin som växte. Det märktes även i Arve-dalen där man fortsatte att pyssla med stångsvarvningen. Det fanns då gott om små fabriker som alla använde sig av den här tekniken för att kunna producera.


Med svarvar som kunde drivas med datorer så gick det mycket snabbare att tillverka. Dessutom så fick man fram delar som höll mycket högre kvalitet. Med snabbare tillverkning och lägre kostnader för produktionen så fick även slutkunden ett bättre pris.


Utvecklingen har fortsatt och idag så är det många verkstäder som litar på att deras stångsvarvar gör jobbet i enlighet med planering. I Sverige så finns det också god kunskap om tekniken. Regioner som Gnosjö har gott om företag som klarar av stångsvarvningen och som kan jobba snabbt och kostnadseffektivt.


Stångsvarvningens historia skrivs fortfarande. Även om vi nu har teknik som kan ses som fulländad så finns det mer att göra. Vi ser till exempel på hur energiförbruket kan minskas utan att resultaten blir mindre tillfredsställande. Här finns det ett särskilt driv från svensk sida där mycket handlar om hållbarhet och förbättringar för miljön.

 

 

 

 


Publicerad 2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

Numera så tar vi det för givet att det ska gå att producera delar och produkter av metall snabbt och till en låg kostnad. Att det här faktiskt är möjligt kan vi tacka cnc-maskiner för. Det här är maskiner som drivs med hjälp av datorprogram och som kan jobba på ett mycket effektivt sätt med hög precision. Låt oss se lite närmre på cnc-maskinerna och på deras fantastiska påverkan på den värld som vi lever i.


Lite historia om cnc-maskiner


Tidig cnc-teknik gick ut på att man använde sig av hålkort och tape på rullar som påminde lite om den filmtejp som matades in i projektorer för filmvisning i skolor. Den första cnc-maskinen utvecklades år 1949 av amerikanska MIT som ett uppdrag för USAs luftvapen. Man började med att tillverka mer komplicerade former som till exempel vingarna på stridsflygplan. Det var då man fick snabbare datorer som man kunde utveckla nya moderna cnc-maskiner med vilka man kunde ta fram olika typer av föremål snabbt och precist.


En mycket effektiv tillverkningsmetod


CNC står för Computer Numerical Control och det beskriver bra vad tekniken går ut på. Till skillnad från manuella NC-maskiner så fungerar cnc-maskinerna digitalt istället för med manuell hålkortstejp. Dessutom så tillverkar cnc-maskinen delar mycket snabbare än NC-varianten. Ta bara en sådan sak som att en cnc-operatör lättare kan fixa ett misstag genom att gå in och ändra den digitala koden hellre än att behöva fixa hålen på en fysisk tejp.


Så har cnc-tekniken påverkat vår värld


CNC har helt klart påverkat vår värld. Det här tänker man kanske inte så mycket på då man inte själv jobbar med industritillverkning. Men faktum är att vi alla drar nytta av den förbättrade tekniken som ger högre kvalitet, snabbare och till lägre priser. Elektriska produkter har blivit mycket mer tillgängliga tack vare denna teknik.


Fler kan köpa elektriska föremål till priser som är vettiga. Man får hög kvalitet eftersom tillverkningsmaskinerna jobbar på ett precist sätt och kan ta fram del efter del med exakta mått. Förmågan att jobba i hårda material är också viktigt och något som dessa maskiner bidrar med. Det finns de som hävdar att cnc allena bär ansvaret för den livsstil som vi har blivit vana vid. Det hade aldrig gått att få fram så många produkter, möbler och maskiner utan metoden.


Är det bara guld och gröna skogar?


Det finns kritik mot CNC och en sak som man ofta tar upp då man talar om den effektiva produktionstekniken är att den leder till färre jobb. Det här beror på att maskinerna kan utföra jobb som tidigare krävde flera personer och många dagars arbete på kort tid. Det gör att verkstäder inte länge behöver anställa hantverkare på samma sätt.


Samtidigt så ska det sägas att denna kritik kan bemötas med argumentet att den nya tekniken också kräver arbetskraft och att den faktiskt också har skapat jobbtillfällen då man kan producerar mer och ta fram produkter som tidigare inte fanns. Operatörens jobb har blivit mer spännande och utvecklande och den som kan tekniken kan jobba med många olika typer av maskiner vilket kan bredda en enkel verkstads produktionslinje markant.


Men det här kräver förstås att operatören har högre utbildning än vad som krävdes tidigare och därmed så kan vi återigen se ett problem vad gäller jobb då den moderna tekniken leder till att det blir färre enklare jobb som vem som helst kan utföra.


Man kan också peka på att stor produktion av metall- och plastprodukter som är så billiga att de lätt slängs då de är utdaterade får negativa effekter på vår miljö. Här finns det en hel del att göra och vi kan se att till exempel plastindustrin jobbar mer med återvunnet material för att råda bot på denna negativa effekt. Om vi återgår till det ekonomiska så är det förstås så att de nya produkterna också leder till fler jobb då fler kan dra nytta av avancerade maskiner som datorer, smarta telefoner och mer som gör det möjligt att jobba på ett flexibelt sätt så på det hela taget så bör vi nog se utvecklingen av CNC som något som framförallt är mycket positivt för vårt samhälle och vår värld.

 

 

 

 

 cncsvarvning

 


Publicerad 2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

Det finns fortfarande industriföretag som fokuserar uteslutande på en typ av tillverkningsprocess. De fungerar ofta som legoleverantörer till andra företag som måste få hjälp med saker som svarvning, svetsning och montering. Men man kan också se att en hel del företag väljer att investera i fler maskiner för att klara olika moment. Man kan jobba med laser, kantpressning och mer på samma verkstadsgolv. Det här finns det flera fördelar med och det särskilt för slutkund som kan få den färdiga delen eller produkten snabbare.


Modern och effektiv kantpressning


Om man ska välja ett företag som erbjuder kantpressning tillsammans med annan typ av plåtbearbetning så är det viktigt att man får modern och effektiv pressning. Att spara tid är verkligen bra men det får inte bli på bekostnad av kvalitet. Om det är så att man behöver en specifik typ av kantpress för att klara av stora metalldelar så kan det vara klokare att vända sig direkt till det industriföretag som har denna press och som kan jobba snabbt och smidigt även med otympliga produktioner.


Fördelar med en komplett arbetsprocess


Det finns många fördelar med att få en komplett arbetsprocess där kantpressning ingår som ett arbetsmoment. När man inte behöver flytta på delar mellan olika företag så spar man tid och då spar man även pengar. Dessutom så är det en fördel för kunden att ha en kontaktperson som är väl insatt i alla moment och som snabbt kan ge svar på frågor om vad som händer med produktionsprocessen.

 

 

 

 


Publicerad 2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

Svarvning är ett spännande hantverk som många kan bli intresserade av. Det här är i grund och botten en metod som gör det möjligt att forma delar genom att varv på varv skala av material från ett arbetsstycke. Professionella företag som erbjuder längdsvarvning jobbar givetvis med moderna maskiner som är automatiska, men det går bra att svarva för hand och det här är fortfarande en metod som lärs ut på utbildningar för kommande mästersvarvare.


Längdsvarvning för hand


Då man vill svarva för hand så finns det en hel del att tänka på. Framförallt så måste man vara väl medveten om säkerhetsrutiner. Man kan inte svarva i trä eller metall utan att bära skyddsutrustning, och det är mycket viktigt att man fäster stycket som ska bearbetas på rätt sätt. Andra saker som man tänker på är att inte bära smycken då man svarvar och att stå på rätt sätt vid svarven. Längdsvarvning går ut på att man håller ett arbetsstycke mot det material som ska svarvas och som snurras runt. Varv på varv så svarvar man bort material så att man till sist får den önskade formen.


Cnc-svarvning


I Gnosjö så är det förstås mycket sällan så att man svarvar för hand då man kan dra nytta av automatiska svarvmaskiner, men det är alltid så att man kan hantverket i grunden. Med hjälp av CNC-tekniken så kan man programmera maskiner att göra precis samma sak fast mycket snabbare och många gånger om. En maskin kommer att svarva med samma kraft och samma precision vid varje tillfälle och det är det som ger en så fin effektivitet.


Men den som programmerar svarven måste förstås vara väl insatt i hur längdsvarvning går till. Det är trots allt hantverket som ligger till grund för programmeringen och därmed så krävs det en hel del av dagens operatörer som ska klara av automatsvarvning och fleroperationssvarvning.


Modern skärande bearbetning


Modern skärande bearbetning inkluderar snabb och effektiv längdsvarvning såväl som fräsning, stångsvarvning och mer. Faktum är att en och samma verkstad kan ta hand om många olika typer av metallbearbetning vilket gör det möjligt att vara mycket specifik med den produktion som man är ute efter.


I Gnosjöregionen så drar verkstäderna också stor nytta av att kunna samarbeta och ger varandra stöd i form av legoarbete. Det gör att man kan se till att varje produktion utformas i enlighet med de krav som finns och att man använder precis rätt typ av svarv för det uppdrag som ska genomföras. Men även om det kan tänkas stå en svarv som går att jobba för hand med på verkstäder som har varit igång i många år så är det sällan som den blir aktuell. Med den nya tekniken så svarvar man automatiskt och man behöver aldrig gissa vad resultatet blir. Dessutom så leder detta till minimalt efterarbete vilket är en annan anledning till att modern längdsvarvning är så pass kostnadseffektiv.

 

 

 

 
Nyheter

 

2020-11-09

Svarvning av ecobrass för helt nya möjligheter!

Med svarvning av ecobrass skapas helt nya möjligheter då detta är ett unikt material som kan få dig att se på mässing med nya ögon.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

 

Läs mer »

 

 


CNC-Nyheter

Torsdag 28 oktober -
industritorget.se: FlexLoader? M-familjen lyfter maskinbetjäning med modularitet
maskinbetjäningstillämpningar inklusive svarvar, bruk, CNC och maskincenter och består av standardiserade och utbytbara moduler.
Onsdag 27 oktober -
industrinyheter.se: FT-Produktion tog hjälp av cobotar för att öka produktionen
robotarmen en obearbetad del och placerar den i en CNC-maskin. Under samma rörelse av robotarmen tar det
Onsdag 27 oktober -
industritorget.se: Begagnad SEDIN 1 L 532 karusell svarv
Begagnad SEDIN 1 L 532 karusell svarv Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Karusellsvarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 09-327
Onsdag 27 oktober -
webben7.se: Nya företag i Örnsköldsvik
Verksamhet: Markentreprenad, gräv, service av entreprenadmaskiner, mekanisk verkstad, svetsning, försäljning av grusmaterial, uthyrning
Onsdag 27 oktober -
via.tt.se: Coboten var lösningen på ökad efterfrågan
robotarmen en obearbetad del och placerar den i en CNC-maskin. Under samma rörelse av robotarmen tar det
Onsdag 27 oktober -
svt.se: Hon är skattehjälte i Ljusdals kommun ? familj och folkrace håller Johanna kvar
Ljusdalsbon Johanna Norberg utbildade sig till CNC-operatör i hemkommunen efter studenten och jobbar
Onsdag 27 oktober -
ekuriren.se: Sörmlänningarna mest benägna att flytta för nya jobb
I länet saknades det i nuläget CNC-operatörer och betong- och gjuteriarbetare med både utbildning och viss erfarenhet.
Onsdag 27 oktober -
industritorget.se: GibbsCAM lanserar version 2022
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022.
Tisdag 26 oktober -
dagenssamhalle.se: Melinda Frigyesi-Almström: Kommunikations- och hållbarhetschef Trelleborgs Energi
Hon har även arbetat på JKL (nuvarande Kekst CNC).
Tisdag 26 oktober -
lokalguiden.se: En unik arbetsplats
Stugan är tillverkad helt i ekologiskt trä, CNC-fräst för exakt passform och med utvändig lärkpanel som täcker både tak och väggar.
Tisdag 26 oktober -
teknikjobb.se: Maskinoperatör till Industriglas i Jönköping
Vi ser gärna att du har erfarenhet av industrijobb och gärna som ställare/operatör/CNC. Vem är det vi söker?
Tisdag 26 oktober -
habit.se: Begagnad BEYELER CNC kantpress
Begagnad BEYELER CNC kantpress Tillbehör:
Tisdag 26 oktober -
nordiskaprojekt.se: Trelleborgs Energi rekryterar ny kommunikations- och hållbarhetschef
och har tidigare arbetat på JKL (nuvarande Kekst CNC).
Måndag 25 oktober -
metal-supply.se: Metallföretaget satsar på gröna lösningar
stålplåt, kallformningsprocesser och bearbetning i form av CNC-processer, laserskärning, robotsvetsning och ytbehandling.
Måndag 25 oktober -
industritorget.se: Doosan 700L 3-axlig svarv 2016
Doosan 700L 3-axlig svarv 2016 Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2110252
Måndag 25 oktober -
entreprenad.com: Doosan 700M 3-axlig svarv 2016.
Tillverkare: Doosan. Modell: 700M. Årtal: 2016. CNC: Fanuc 0i-TD. C-axel och drivna verktyg.
Måndag 25 oktober -
industritorget.se: Industripersonal
Industripersonal Om tjänsten Vår kund inom mekanisk verkstad ser ett ökat behov av duktig verkstadspersonal, därför
Söndag 24 oktober -
vimmerbytidning.se: Äldsta företaget siktar mot framtiden
Det började en gång i tiden som smedja, med och utvecklades sedan till mekanisk verkstad. Huvuddelen av företagets lokaler byggdes
Söndag 24 oktober -
sla.se: Klingsbo om sitt projekt med MC-ambulanser
? Jag började fundera på någon slags vagn som en motorcykel kan dra och tog kontakt med en mekanisk verkstad i Stockholm. Vi började fundera på olika lösningar
Lördag 23 oktober -
epochtimes.se: Prishöjningar och inflation i pandemins spår i Brasilien
Landets nationella konfederation för varor, tjänster och turism (CNC) har publicerat en lista på 15 konsumtionsvaror
Fredag 22 oktober -
uochd.se: CNC-operatörer, svetsare och olika tekniker saknas ? och utbildas
CNC-operatörer, svetsare och olika tekniker saknas ? och
Fredag 22 oktober -
affarsliv.com: 388 miljoner i stöd till Linköpingsföretagen
som ägnar sig åt produktion av mekaniska delar och mekanisk verkstad och har fått nästan 7 miljoner var.
Fredag 22 oktober -
industritorget.se: Gnosjö Automatsvarvning i spännande forskningsprojekt
Gnosjö Automatsvarvning i spännande forskningsprojekt Kring tvätt och
Fredag 22 oktober -
industritorget.se: Hur man minskar CNC-bearbetningskostnader
Hur man minskar CNC-bearbetningskostnader Här är tips som hjälper dig
Torsdag 21 oktober -
industritorget.se: CNC-operatör
CNC-operatör Om tjänsten För kunds räkning söker vi nu 2 stycken CNC-operatörer. Arbetsbeskrivning
Torsdag 21 oktober -
mynewsdesk.com: SM vinnaren Maria Tsychkova är med på "Skärande Podden"
Gästen är SM vinnaren i CNC fräsning, Maria Tsychkova, från den Kungliga Tekniska
Torsdag 21 oktober -
skillingaryd.nu: Flera lediga tjänster för uppdrag hos vår kund
För uppdrag hos vår kund söker vi flera duktiga CNC operatörer. Här får du vara med i en maskingrupp
Torsdag 21 oktober -
feber.se: Chevrolet har byggt en ny pall-motor
Vevaxeln, vevstakarna och kolvarna är alla smidda. Insuget är CNC-fräst.
Torsdag 21 oktober -
industrinyheter.se: Gnosjö Automatsvarvning i forskningsprojekt kring tvätt och kemikalier
Gnosjö Automatsvarvning i forskningsprojekt kring tvätt och kemikalier Gnosjö Automatsvarvning meddelar att de delar i ett forskningsprojekt kring
Torsdag 21 oktober -
teknikjobb.se: Chef teknikstöd till Hydro Extrusion Sweden AB i Finspång
I Bearbetning ingår två långlängds FSW, korta FSW, CNC-maskiner och celler.
Torsdag 21 oktober -
mekpoint.com: Järvsö Industriplast siktar högre med kompetent personal
TSUGAMI M08SYE-II ? CNC-svarv med Y-axel och subspindel, TSUGAMI M08SYE-II ? CNC-svarv med Y-axel och subspindel.
Torsdag 21 oktober -
industritorget.se: Kund berättar om RGX verktygshållare av RG-Tools GmbH
där du använt dem flertalet gånger på dina CNC Svarvar med M-funktion.
Torsdag 21 oktober -
teknikjobb.se: Mekaniker
Vi söker dig som exempelvis har arbetat på varv, verkstad, serviceverkstad, mekanisk verkstad där du tidigare har arbetat med att reparera och laga motorer.
Torsdag 21 oktober -
fastighetssverige.se: Ankarhagen bygger ny produktionsanläggning i Jordbro
Industriföretaget Matenco som är specialiserade på CNC-bearbetning i avancerade material flyttar verksamheten från Skogås till Jordbro.
Torsdag 21 oktober -
fastighetsvarlden.se: Ankarhagen hyr ut och bygger nytt i Jordbro
Industriföretaget Matenco som är specialiserade på CNC-bearbetning i avancerade material flyttar verksamheten från Skogås till Jordbro.
Onsdag 20 oktober -
kkuriren.se: Flenföretaget Precima miljösatsar på svenska solpaneler
Sedan dess har både tekniken, från finmekanisk till CNC-styrd, och slutprodukterna ändrats en hel del.
Onsdag 20 oktober -
verkstadstidningen.com: Ännu en Okuma till Ödeshög Mekaniska
Ödeshög Mekaniska är en komplett mekanisk verkstad med skärande bearbetning, svetsavdelning och plåtbearbetning.
Onsdag 20 oktober -
industritorget.se: Kantpressoperatör
Har du jobbat med styrda maskiner eller som CNC operatör är det en stor merit.
Onsdag 20 oktober -
industritorget.se: Sulzer söker CNC-operatörer
Sulzer söker CNC-operatörer Har du en bakgrund som CNC-Operatör och är sugen på ett nytt, spännande jobb?
Onsdag 20 oktober -
nlt.se: Prisat företag i Götene bjöd in 100 elever: ?Vill visa intressanta jobbmöjligheter?
? Vi har alltifrån ingenjörer som jobbar med produktutveckling, servicetekniker, svetsare, CNC-operatörer och säljare.
Onsdag 20 oktober -
teknikjobb.se: Ställare/PROGRAMMERARE
I hjärtat av Småland, Bredaryd ligger Atorp Automatsvarvning AB som är specialiserade på att serietillverka
Onsdag 20 oktober -
industritorget.se: Framtidens odlingar är här
Farfar med en historik inom mekanisk verkstad och Akzo Nobel hade tillsammans en utveckling av
Tisdag 19 oktober -
gamereactor.se: Inte imponerad, Simucube
Sparco-kringla där Simucube mekat på en orange liten CNC-alubit på framsidan för att täcka för Sparcos egen
Tisdag 19 oktober -
industritorget.se: CNC-Svarv MECCANICA CORTINI H105
CNC-Svarv MECCANICA CORTINI H105 Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Automatsvarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 67898 Upplagd: 2021-10-19 Beskrivning
Måndag 18 oktober -
esbri.se: Industriföretag tvingas till udda handlingar för att överleva
Shanyun Sam Lu ger exempel på hur det medelstora metallföretaget Gnosjö Automatsvarvning har arbetat på ett oväntat och kreativt sätt för att locka till sig kompetens.
Måndag 18 oktober -
processnet.se: Sandviks resultat stabilt
Vi slutförde också förvärvet av CNC Software, skaparna bakom det förstklassiga varumärket Mastercam.
Måndag 18 oktober -
plm-erpnews.se: Hexagon är tillverkningsvärldens Messi, som ska göra de vassa avsluten när Industri 4.0 blir standard inom smart manufacturing
CAM ? alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning ? de senaste
Måndag 18 oktober -
barometern.se: Xylem går som tåget och utökar personalstyrkan
? Vi jobbar ju mycket med CNC-teknik och CNC-operatörer är alltid mycket eftertraktade.
Måndag 18 oktober -
teknikjobb.se: Operatör
Vår kund FLIR ligger i teknikens framkant vad gäller IR-industrin och söker nu efter en CNC-operatör till sin Optiktillverkning.
Måndag 18 oktober -
industritorget.se: Kantpress trumpf trumabend v50
Kantpress trumpf trumabend v50 Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Kantpress Plåtbearbetningsmaskiner Industrimaskiner
Måndag 18 oktober -
verkstaderna.se: Nya svarvar med högre precision
Företaget tillhandahåller tjänster inom legotillverkning och avancerad CNC-svarvning och CNC-fräsning.
Söndag 17 oktober -
vk.se: Lista: Alla fyra företag som startade senaste veckan i Örnsköldsvik
områden: "markentreprenad, gräv, service av entreprenadmaskiner, mekanisk verkstad, svetsning, försäljning av grusmaterial, uthyrning
Fredag 15 oktober -
industritorget.se: Ursviken kantpressar Optima från 400-10 000 ton
Ursviken kantpressar Optima från 400-10 000 ton Ny/Begagnad: Ny Kategori: CNC-Stansmaskin Plåtbearbetningsmaskiner Industrimaskiner
Fredag 15 oktober -
värnamo.nu: Codeq söker mekanik ? och maskinkonstruktör
- och Verktygsmaskiner Automation, Specialmaskiner och RobotarCNC
Fredag 15 oktober -
gnosjoregion.se: Mekanik- och Maskinkonstruktör till DynaMate
I Värnamo arbetar vi inom tre olika områden: CNC- och Verktygsmaskiner Automation, Specialmaskiner och Robotar
Fredag 15 oktober -
verkstaderna.se: Träffa Hydal på Elmia Subcontractor
Vår moderna och avancerade maskinpark för vidareförädling omfattar bland annat CNC-styrda fleraxliga fleroperationsmaskiner ? specialmaskiner
Fredag 15 oktober -
branschkoll.se: Varbergs skyltgravyr söker Produktionsarbetare
arbetar eller har arbetat med kantpress datorvana arbetar eller har arbetat som CNC operatör arbetar eller har arbetat som gravyroperatör har truckkort har B-körkort
Fredag 15 oktober -
tanalys.se: Fler än tusen aktiviteter under årets Digitalidag
eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC genom mailadressen digitalidag@kekstcnc.com
Fredag 15 oktober -
lt.se: JUST NU: Brand i verkstadsbyggnad
det sig att det brann med öppna lågor inne i en mekanisk verkstad.
Torsdag 14 oktober -
lanstidningen.se: Konstutställning i verkstaden
man ha en konstutställning i en mekanisk verkstad? Givetvis. För andra året i rad har SMP i Stora
Torsdag 14 oktober -
kt-kuriren.se: Karlskogaföretaget Maintpartner satsar på att växa lokalt - på flera plan
Vi verkar inom både, el & automation, plåt & svets, transporter samt har mekanisk verkstad och en modellverkstad som gör emballage till försvarsindustrin.
Torsdag 14 oktober -
dagensvimmerby.se: CNC-Operatör / Programmerare
CNC-Operatör / Programmerare Vi växer och söker nu fler
Torsdag 14 oktober -
sydsvenskan.se: Malmömötet får litet utrymme i internationell press
Kanadensiska CNC lyfter fram premiärminister Justin Trudeaus videolöfte
Torsdag 14 oktober -
dagensopinion.se: Veckans Brief: Sveriges största kommunikationsbyråer ? Byråerna med högst byråintäkt
Holst, Hallvarsson & Hallvarsson, Narva, Reform society, Kekst CNC, Rud Pedersen, Ehrenståhle, House of Radon, Identity
Torsdag 14 oktober -
verkstaderna.se: Gratis hjälp att välja cobot
fram en e-bok om cobotar och automatisering inom CNC och maskinbetjäning. Syftet med e-boken är att
Torsdag 14 oktober -
verkstaderna.se: Geometrisk udmåling af CNC-maskiner
Geometrisk udmåling af CNC-maskiner · Renishaw XL 80 laser og XR20 til udmåling
Torsdag 14 oktober -
skillingaryd.nu: Norrebo Träindustri AB söker en ny kollega
Med hjälp av våra tjänster konstruktion, sågning, CNC-bearbetning, kantlistning, massiv
Torsdag 14 oktober -
värnamo.nu: OnePartnerGroup söker en planerare/inköpare
Med hjälp av våra tjänster konstruktion, sågning, CNC-bearbetning, kantlistning, massiv
Torsdag 14 oktober -
teknikjobb.se: Eterni söker CNC-operatörer till våra kunder i Göteborg
Eterni söker CNC-operatörer till våra kunder i Göteborg Eterni Sweden
Torsdag 14 oktober -
teknikjobb.se: Industrimedarbetare med verkstadsvana till kund i Göteborg
Är du utbildad inom industriell tillverkning eller har erfarenhet mekanisk verkstad är detta meriterande.
Torsdag 14 oktober -
worldinproperty.se: Mikrokontor med el från Hyundai IONIQ 5
Stugan är tillverkad helt i ekologiskt trä, CNC-fräst för exakt passform och med utvändig lärkpanel som täcker både tak och väggar.
Torsdag 14 oktober -
industripress.se: Ny e-bok om automatisering
uppdaterad e-bok om cobotar och automatisering inom CNC och maskinbetjäning. Produktivitet, dåligt med
Torsdag 14 oktober -
da.se: ?Beslutet om trygghet borde ligga i våra händer?
Stevan Tomulevski, Industriarbetare SKF Andreas Köhler, CNC-operatör och medlem i Kommunistiska Partiet
Torsdag 14 oktober -
it-halsa.se: DATRON MLCube fräsmaskiner är unik i sin storlek
DATRONs CNC-maskiner har mycket låg strömförbrukning och ett

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-31900

 

Kontakta oss »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-31900
www.0371.se