Nyheter


Publicerad 2020-11-09

Svarvning av ecobrass för helt nya möjligheter!

Med svarvning av ecobrass skapas helt nya möjligheter då detta är ett unikt material som kan få dig att se på mässing med nya ögon.

Ecobrassen har tagit industrivärlden med storm. Det här är en form av mässing som är utan bly. Det finns goda anledningar till att välja svarvning av ecobrass eftersom metallen ger en utmärkt styrka och står emot korrosion. I och med att ecobrassen möjliggör mindre storlek och vikt på delar är det flera industrier som är intresserad av den.


Svarvning av ecobrass för flera industrier


De goda egenskaperna hos ecobrassen gör att materialet är av stort intresse för flera olika områden. Idag sker svarvning av ecobrass för bilindustrin där man vill få starka och vattentåliga delar. Metallen är också viktig inom elektronikens värld och så får vi inte glömma bort alla vattenledningar som tas fram av detta material.


Ett godkänt material


En annan sak som gör flera fina möjligheter med ecobrass är det faktum att materialet är godkänt enligt DWD och SDWA. Dessutom är ecobrass godkänt enligt ELV-direktivet. Det är det som gör att det går att använda för applikationer för fordon. Utöver detta är ecobrassen godkänd av RoHS-direktivet. Det möjliggör användande för elektriska applikationer.


Kan innebära en form av materialrevolution


Ecobrassen sägs av vissa vara ett material som kan leda till en form av revolution vad gäller tillverkning av mässingkomponenter. Det här beror framförallt på att materialet kombinerar styrka, god förlängning och en massa designmöjligheter.


De mekaniska egenskaperna kan jämföras med stål. Risken för sprickbildning är minimal och rostfriheten är otroligt viktig. Det här är anledningar till att svarvning av ecobrass kan bli det första valet för en produktion av delar och produkter som måste hålla lite högre kvalitet.


Krav om miljövänlighet


Det går att leva upp till slutkundens krav med ecobrassen och det får förstås stor betydelse inom en rad olika industrier. Här måste vi också ta upp att materialet är miljövänligt. Det är också ett krav som ställs både på produktion och på slutprodukt.


Utan bly och andra giftiga ämnen är det säkert att använda ecobrassen i olika sammanhang. Den höga hållbarheten minskar på slit och släng och ger konstruktioner som går att lita på länge. Det är också något som är bra för vår miljö och för projektens ekonomi.


Materialet är svårt att jobba med


Något som är viktigt att tänka på är att det inte är helt enkelt att bearbeta ecobrass. För att få bra svarvning av ecobrass är det viktigt att vända sig till en verkstad som klarar av detta. Det är på grund av att ecobrassen är utan bly som det blir svårare att forma materialet. Mycket svårare än vanlig mässing som till exempel CW614N varianten.


I och med att det krävs både maskiner och erfarenhet gäller det att välja rätt verkstad för uppdraget!

 

 

 

 


Publicerad 2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

I Arve dalen i Frankrike så kan man säga att många av dagens industrimaskiner har sin vagga. Så även stångsvarvning som en gång kom från klockindustrin. Under 1700-talet så utvecklades den första formen av fransk stångsvarvning som kallades för décolletage.


Claude Ballaloud utvecklar stångsvarvning


1720 så flyttade hantverkaren Claude Ballaloud till St Sigismond. Det här var en liten by i bergen i Haute-Savoie regionen. Om du såg Tour de France år 2009 så kanske du lade märke till den lilla platsen. Eller så gjorde du inte det för det gick snabbt förbi!


Claude började utbilda hantverkare och bönder inom stångsvarvning. Det hela fungerade på så vis att man jobbade säsongsvis. På sommaren så skötte bonden om sina djur. Men på vintern så fick han tid till att tillverka delar med Claudes metod.


Sedan dess så har stångsvarvningen utvecklats. Den pågår inte längre i små verkstäder invid djurens lada. Idag så förlitar vi oss på avancerad teknologi och operatörer som kan sitt jobb. Med NC och CNC så går det att få snabbhet såväl som precision.


Klockindustrin delar med sig av kunskaper


Under 1800-talet så fanns det stor kunskap om stångsvarvning inom klockindustrin. Då började man sprida den här kunskapen till andra industrier. Det här blev viktigt för Frankrike under det första världskriget. Då behövde de kunskapen för att kunna tillverka vapen snabbare.


Därefter så utvecklades tekniken stadigt. Och alltfler såg fördelarna med den. Men det var särskilt under 1970-talet som det gick framåt. Det var då som man kunde använda stångsvarvningen för att få fördelar inom tillverkningen av bilar, elektriska apparater och mer.


Modernisering av det goda hantverket


Under 1980-talet så var det särskilt bilindustrin som växte. Det märktes även i Arve-dalen där man fortsatte att pyssla med stångsvarvningen. Det fanns då gott om små fabriker som alla använde sig av den här tekniken för att kunna producera.


Med svarvar som kunde drivas med datorer så gick det mycket snabbare att tillverka. Dessutom så fick man fram delar som höll mycket högre kvalitet. Med snabbare tillverkning och lägre kostnader för produktionen så fick även slutkunden ett bättre pris.


Utvecklingen har fortsatt och idag så är det många verkstäder som litar på att deras stångsvarvar gör jobbet i enlighet med planering. I Sverige så finns det också god kunskap om tekniken. Regioner som Gnosjö har gott om företag som klarar av stångsvarvningen och som kan jobba snabbt och kostnadseffektivt.


Stångsvarvningens historia skrivs fortfarande. Även om vi nu har teknik som kan ses som fulländad så finns det mer att göra. Vi ser till exempel på hur energiförbruket kan minskas utan att resultaten blir mindre tillfredsställande. Här finns det ett särskilt driv från svensk sida där mycket handlar om hållbarhet och förbättringar för miljön.

 

 

 

 


Publicerad 2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

Numera så tar vi det för givet att det ska gå att producera delar och produkter av metall snabbt och till en låg kostnad. Att det här faktiskt är möjligt kan vi tacka cnc-maskiner för. Det här är maskiner som drivs med hjälp av datorprogram och som kan jobba på ett mycket effektivt sätt med hög precision. Låt oss se lite närmre på cnc-maskinerna och på deras fantastiska påverkan på den värld som vi lever i.


Lite historia om cnc-maskiner


Tidig cnc-teknik gick ut på att man använde sig av hålkort och tape på rullar som påminde lite om den filmtejp som matades in i projektorer för filmvisning i skolor. Den första cnc-maskinen utvecklades år 1949 av amerikanska MIT som ett uppdrag för USAs luftvapen. Man började med att tillverka mer komplicerade former som till exempel vingarna på stridsflygplan. Det var då man fick snabbare datorer som man kunde utveckla nya moderna cnc-maskiner med vilka man kunde ta fram olika typer av föremål snabbt och precist.


En mycket effektiv tillverkningsmetod


CNC står för Computer Numerical Control och det beskriver bra vad tekniken går ut på. Till skillnad från manuella NC-maskiner så fungerar cnc-maskinerna digitalt istället för med manuell hålkortstejp. Dessutom så tillverkar cnc-maskinen delar mycket snabbare än NC-varianten. Ta bara en sådan sak som att en cnc-operatör lättare kan fixa ett misstag genom att gå in och ändra den digitala koden hellre än att behöva fixa hålen på en fysisk tejp.


Så har cnc-tekniken påverkat vår värld


CNC har helt klart påverkat vår värld. Det här tänker man kanske inte så mycket på då man inte själv jobbar med industritillverkning. Men faktum är att vi alla drar nytta av den förbättrade tekniken som ger högre kvalitet, snabbare och till lägre priser. Elektriska produkter har blivit mycket mer tillgängliga tack vare denna teknik.


Fler kan köpa elektriska föremål till priser som är vettiga. Man får hög kvalitet eftersom tillverkningsmaskinerna jobbar på ett precist sätt och kan ta fram del efter del med exakta mått. Förmågan att jobba i hårda material är också viktigt och något som dessa maskiner bidrar med. Det finns de som hävdar att cnc allena bär ansvaret för den livsstil som vi har blivit vana vid. Det hade aldrig gått att få fram så många produkter, möbler och maskiner utan metoden.


Är det bara guld och gröna skogar?


Det finns kritik mot CNC och en sak som man ofta tar upp då man talar om den effektiva produktionstekniken är att den leder till färre jobb. Det här beror på att maskinerna kan utföra jobb som tidigare krävde flera personer och många dagars arbete på kort tid. Det gör att verkstäder inte länge behöver anställa hantverkare på samma sätt.


Samtidigt så ska det sägas att denna kritik kan bemötas med argumentet att den nya tekniken också kräver arbetskraft och att den faktiskt också har skapat jobbtillfällen då man kan producerar mer och ta fram produkter som tidigare inte fanns. Operatörens jobb har blivit mer spännande och utvecklande och den som kan tekniken kan jobba med många olika typer av maskiner vilket kan bredda en enkel verkstads produktionslinje markant.


Men det här kräver förstås att operatören har högre utbildning än vad som krävdes tidigare och därmed så kan vi återigen se ett problem vad gäller jobb då den moderna tekniken leder till att det blir färre enklare jobb som vem som helst kan utföra.


Man kan också peka på att stor produktion av metall- och plastprodukter som är så billiga att de lätt slängs då de är utdaterade får negativa effekter på vår miljö. Här finns det en hel del att göra och vi kan se att till exempel plastindustrin jobbar mer med återvunnet material för att råda bot på denna negativa effekt. Om vi återgår till det ekonomiska så är det förstås så att de nya produkterna också leder till fler jobb då fler kan dra nytta av avancerade maskiner som datorer, smarta telefoner och mer som gör det möjligt att jobba på ett flexibelt sätt så på det hela taget så bör vi nog se utvecklingen av CNC som något som framförallt är mycket positivt för vårt samhälle och vår värld.

 

 

 

 

 cncsvarvning

 


Publicerad 2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

Det finns fortfarande industriföretag som fokuserar uteslutande på en typ av tillverkningsprocess. De fungerar ofta som legoleverantörer till andra företag som måste få hjälp med saker som svarvning, svetsning och montering. Men man kan också se att en hel del företag väljer att investera i fler maskiner för att klara olika moment. Man kan jobba med laser, kantpressning och mer på samma verkstadsgolv. Det här finns det flera fördelar med och det särskilt för slutkund som kan få den färdiga delen eller produkten snabbare.


Modern och effektiv kantpressning


Om man ska välja ett företag som erbjuder kantpressning tillsammans med annan typ av plåtbearbetning så är det viktigt att man får modern och effektiv pressning. Att spara tid är verkligen bra men det får inte bli på bekostnad av kvalitet. Om det är så att man behöver en specifik typ av kantpress för att klara av stora metalldelar så kan det vara klokare att vända sig direkt till det industriföretag som har denna press och som kan jobba snabbt och smidigt även med otympliga produktioner.


Fördelar med en komplett arbetsprocess


Det finns många fördelar med att få en komplett arbetsprocess där kantpressning ingår som ett arbetsmoment. När man inte behöver flytta på delar mellan olika företag så spar man tid och då spar man även pengar. Dessutom så är det en fördel för kunden att ha en kontaktperson som är väl insatt i alla moment och som snabbt kan ge svar på frågor om vad som händer med produktionsprocessen.

 

 

 

 


Publicerad 2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

Svarvning är ett spännande hantverk som många kan bli intresserade av. Det här är i grund och botten en metod som gör det möjligt att forma delar genom att varv på varv skala av material från ett arbetsstycke. Professionella företag som erbjuder längdsvarvning jobbar givetvis med moderna maskiner som är automatiska, men det går bra att svarva för hand och det här är fortfarande en metod som lärs ut på utbildningar för kommande mästersvarvare.


Längdsvarvning för hand


Då man vill svarva för hand så finns det en hel del att tänka på. Framförallt så måste man vara väl medveten om säkerhetsrutiner. Man kan inte svarva i trä eller metall utan att bära skyddsutrustning, och det är mycket viktigt att man fäster stycket som ska bearbetas på rätt sätt. Andra saker som man tänker på är att inte bära smycken då man svarvar och att stå på rätt sätt vid svarven. Längdsvarvning går ut på att man håller ett arbetsstycke mot det material som ska svarvas och som snurras runt. Varv på varv så svarvar man bort material så att man till sist får den önskade formen.


Cnc-svarvning


I Gnosjö så är det förstås mycket sällan så att man svarvar för hand då man kan dra nytta av automatiska svarvmaskiner, men det är alltid så att man kan hantverket i grunden. Med hjälp av CNC-tekniken så kan man programmera maskiner att göra precis samma sak fast mycket snabbare och många gånger om. En maskin kommer att svarva med samma kraft och samma precision vid varje tillfälle och det är det som ger en så fin effektivitet.


Men den som programmerar svarven måste förstås vara väl insatt i hur längdsvarvning går till. Det är trots allt hantverket som ligger till grund för programmeringen och därmed så krävs det en hel del av dagens operatörer som ska klara av automatsvarvning och fleroperationssvarvning.


Modern skärande bearbetning


Modern skärande bearbetning inkluderar snabb och effektiv längdsvarvning såväl som fräsning, stångsvarvning och mer. Faktum är att en och samma verkstad kan ta hand om många olika typer av metallbearbetning vilket gör det möjligt att vara mycket specifik med den produktion som man är ute efter.


I Gnosjöregionen så drar verkstäderna också stor nytta av att kunna samarbeta och ger varandra stöd i form av legoarbete. Det gör att man kan se till att varje produktion utformas i enlighet med de krav som finns och att man använder precis rätt typ av svarv för det uppdrag som ska genomföras. Men även om det kan tänkas stå en svarv som går att jobba för hand med på verkstäder som har varit igång i många år så är det sällan som den blir aktuell. Med den nya tekniken så svarvar man automatiskt och man behöver aldrig gissa vad resultatet blir. Dessutom så leder detta till minimalt efterarbete vilket är en annan anledning till att modern längdsvarvning är så pass kostnadseffektiv.

 

 

 

 
Nyheter

 

2020-11-09

Svarvning av ecobrass för helt nya möjligheter!

Med svarvning av ecobrass skapas helt nya möjligheter då detta är ett unikt material som kan få dig att se på mässing med nya ögon.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-07-03

Lite historia om stångsvarvning

Idag så fungerar stångsvarvning snabbt och lätt med smart teknologi men stångsvarvning har en lång och gedigen historia.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-07

Mer om cnc-maskiner som drivs med datorprogram

Det finns mycket att säga om moderna cnc-maskiner som drivs med datorprogram och som totalt har förändrat hur vi ser på industriproduktion.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-08

Kantpressning och mer på samma verkstadsgolv

Idag så kan man få kantpressning och mer på samma verkstadsgolv och det är något som leder till att man sparar både tid och pengar på produktionen.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-04

Längdsvarvning för hand eller automatisk längdsvarvning

På verkstäder i Gnosjöregionen så är det automatisk längdsvarvning med cnc-tekniken som gäller, men visst går det bra att längdsvarva för hand.

 

Läs mer »

 

 


CNC-Nyheter

Måndag 5 december -
newsroom.notified.com: 180 personer ska inspireras av Småländska power women
Linda Fransson - VD Gnosjö Automatsvarvning. I en mansdominerad industrivärld har Linda tagit
Måndag 5 december -
sydostran.se: Arbetsplatsolycka: Gasfjäder small av: ?En våldsam kraft?
trycktes den ut med en våldsam kraft. Det var på en mekanisk verkstad i Olofström i förra veckan som olyckan inträffade. En
Måndag 5 december -
privataaffarer.se: Vimab: avsiktsavtal köpa aoo CNC för totalt 23 mln kr
Vimab: avsiktsavtal köpa aoo CNC för totalt 23 mln kr STOCKHOLM (Nyhetsbyrån
Måndag 5 december -
di.se: Vimab planerar att förvärva AoO CNC för upp till 23,3 miljoner kronor
Vimab planerar att förvärva AoO CNC för upp till 23,3 miljoner kronor Industribolaget
Måndag 5 december -
tanalys.se: Blå Port, hållbart boende med stomme från K-Prefab
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Systembolaget testar självutcheckning i Uppsala
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: RhoVac AB genomför villkorat omvänt förvärv av Chosa ApS
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Ny topplista! Hästägarna favorithundar!
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Hearing is believing ? Sound Dimension offentliggör det första kommersiella licensieringsavtalet för sin teknik i Bluetooth-högtalare
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Kooperativa sektorn ökar med 130 miljarder på fem år
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Yrkes-VM 2022 är avslutat ? här är medaljörerna
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
tanalys.se: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 efter försäljning av aktierna i Educo
Hemort Johan: Vetlanda Alexander Johnsson CNC-operatör (svarvning) ? placering 13
Måndag 5 december -
placera.se: Avsiktsavtal köpa aoo CNC för totalt 23 mln kr (Direkt)
Avsiktsavtal köpa aoo CNC för totalt 23 mln kr (Direkt) 2022-12-05 08:39
Måndag 5 december -
di.se: VIMAB Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring att förvärva AoO CNC AB
tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.
Måndag 5 december -
placera.se: VIMAB GROUP
VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.
Måndag 5 december -
vn.se: Proven visade att det förbjudna området är giftigare än man trott: ?En oerhört viktig upptäckt?
"På platsen har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet, mekanisk verkstad och gjuteri. Platsen ligger i den sydvästra delen av Gnosjö tätort.
Söndag 4 december -
vk.se: Ny frisör öppnar salong ? Här är veckans nya bolag
V: Bolaget ska bedriva mekanisk verkstad inom skärande bearbetning och svetsning.
Lördag 3 december -
norrahalland.se: Lång resa mot ny tomt
? Inom två år ska vi vara på plats. Det blir helt ny teknologi med datorstyrda maskiner (CNC), en satsning på 20 miljoner.
Fredag 2 december -
framtidensbygg.se: Begagnad Sedin CNC karusell svarv modell 1A512MF 3
Begagnad Sedin CNC karusell svarv modell 1A512MF 3 Komplett retrofit
Fredag 2 december -
unt.se: Uppsala får nytt företag i verkstadsbranschen
De har sitt säte i Uppsala och verksamheten ska vara "mekanisk verkstad med fordon som bilar, tåg och bussar". Bolaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.
Fredag 2 december -
framtidensbygg.se: Makino A77 CNC bearbetningscenter år. 1994
Makino A77 CNC bearbetningscenter år. 1994 Spindel: Spindelkona: BT
Fredag 2 december -
da.se: Klockan är 08.40 på Södra Cell Värö.
specialistkunskaper, till skillnad från dagens moderna CNC-svarvar som är datorstyrda.
Fredag 2 december -
ipohub.io: Flaggningsmeddelande I Amnode AB
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Provided by: Cision
Fredag 2 december -
spotlightstockmarket.com: Amnode AB: Flaggningsmeddelande I Amnode AB
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Torsdag 1 december -
sverigesradio.se: Backby-Anders julkalender från verkstaden gör succé på nätet
Han skapar allt i sitt garage, som fungerar som slöjdsal och mekanisk verkstad, och gör det från sin rullstol.
Torsdag 1 december -
sla.se: Branscherna som blöder: Här finns det lediga jobb
Fler jobb i behov av folk: Tillverkande industrin: CNC-operatörer, svetsare, produktionstekniker, maskinreparatörer, maskinoperatörer
Onsdag 30 november -
transportnet.se: Begagnad TOS WRDC130Q CNC-styrning Heidenhain TNC 530
Begagnad TOS WRDC130Q CNC-styrning Heidenhain TNC 530 Säljes Förfallodatum
Onsdag 30 november -
plastforum.se: Varmbockning ny nisch för PR Plast
Det har sju vakuumformningsmaskiner och sex CNC-maskiner. Ytterligare en CNC-maskin är beställd, vilken anländer strax före jul.
Onsdag 30 november -
industritorget.se: CNC-svarv Mazak Integrex i-200ST (U1500)
CNC-svarv Mazak Integrex i-200ST (U1500) Ny/Begagnad: Begagnad Kategori: CNC-Svarv Svarvar Industrimaskiner Referensnr: 2483 Upplagd: 2022-11-30 Beskrivning
Tisdag 29 november -
verkstadstidningen.com: Bra tryck hos Ljungby CNC
Bra tryck hos Ljungby CNC Ljungby CNC?Teknik har mycket bra tider. ?Det är fullt ös i
Tisdag 29 november -
opic.com: CNC fräs till Makerspace Stockholms stad, Stockholm
CNC fräs till Makerspace Stockholms stad, Stockholm
Måndag 28 november -
zephyrnet.com: Utnyttja AM för en hållbar, cirkulär värld | Intervju med grundarna av f3nice
rör eller en koppling eller det kan vara spån från CNC-tillverkning. Det fina med det är att metall är
Måndag 28 november -
zephyrnet.com: Rista terrängkartor i plywood med programvarans hjälp
Rista terrängkartor i plywood med programvarans hjälp CNC-maskiner är otroligt mångsidiga verktyg.
Måndag 28 november -
verkstaderna.se: Datorspel ska locka unga till industrin
Datorspel ska locka unga till industrin När Gnosjö Automatsvarvning vill framtidssäkra verksamheten tar företaget leken till hjälp.
Fredag 25 november -
mekpoint.com: FoBe Produktion AB ? mitt i Sverige
från tidigt 80-tal då brödernas far drev en större mekanisk verkstad i Ljusdal.
Fredag 25 november -
teknikjobb.se: Vi söker fler industrimedarbetare till våra kunder i Värnamoområdet
Läsa elschema Ställ och programmering CNC Truck- och/eller traverskort
Fredag 25 november -
teknikjobb.se: Maskinoperatör med verkstadsvana
Tjänsten som operatör vid kuggfräsning innefattar främst: Fräsning i CNC-styrda maskiner Tvättning och gradning av produkter
Fredag 25 november -
teknikjobb.se: Vi söker erfaren CNC-Operatör
Vi söker erfaren CNC-Operatör Empleo är ett auktoriserat bemannings-
Fredag 25 november -
metal-supply.se: CNC svarv Okuma LB4000 EXII-MC750
CNC svarv Okuma LB4000 EXII-MC750 Säljes Förfallodatum
Fredag 25 november -
spotlightstockmarket.com: Amnode AB: Delårsrapport Juli ? September 2022
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Fredag 25 november -
dmh.nu: Hultafors lanserar två nya snabbvinklar
deras populära snabbvinkel i massiv aluminium med CNC-bearbetade kanter och anodiserad/lågreflekterande
Fredag 25 november -
ipohub.io: Delårsrapport Juli ? September 2022
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Fredag 25 november -
teknikjobb.se: CNC-operatör inom svarv sökes till vår kund i Landskrona!
CNC-operatör inom svarv sökes till vår kund i Landskrona!
Fredag 25 november -
spotlightstockmarket.com: Amnode AB: Styrelsen i Amnode drar tillbaka finansiella mål och utdelningspolicy.
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.
Fredag 25 november -
ipohub.io: Styrelsen i Amnode drar tillbaka finansiella mål och utdelningspolicy.
kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Provided by: Cision
Torsdag 24 november -
dagenshultsfred.se: Miljoninvesterar i ny utrustning ? "klart med flera nya kunder"
Så sent som i går fick vi klart med CNC Plåt i Västervik, som är en av våra största kunder
Onsdag 23 november -
corren.se: Ödeshög får nytt bolag i verkstadsbranschen
sitt säte i Ödeshög, uppger att de ska ägna sig åt "mekanisk verkstad, fastighetsförvaltning". Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 22 november.
Onsdag 23 november -
vastgotabladet.se: Hållbarhet är hjärtefrågan för Binella ? gästade kvinnliga nätverket i Tidaholm
Ett systerföretag i samma koncern finns i Tidaholm, nämligen Anva Titech System, en mekanisk verkstad med 50 anställda. Maria Mollstedt och Carina
Onsdag 23 november -
folkbladet.nu: Vändning för industriprogrammet på Tannbergsskolan
? Hittills har vi prövat svarv och även CNC-maskinen och svets. Fräsen har vi inte börjat med ännu, men svarven är kul.
Onsdag 23 november -
skillingaryd.nu: Supply Chain ? Planering
i Skillingaryd, Eket, Alvesta och Habo har ca 200 CNC-maskiner i högeffektiva produktionsceller.
Onsdag 23 november -
nwt.se: Lyxig standard och bästa läget ? Branäs nya gräddhylla en helt värmländsk historia
En viktig station i flödet är därför CNC-sågen. Vid Hundegger-maskinen träffar vi

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-31900

 

Kontakta oss »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-31900
www.0371.se